НОВОСТИ

Искорак у системским решењима за младе

Кроз подршку пројекта “Заједно за активно грађанско друштво“ омладина ЈАЗАС-а у сарадњи са градом Крагујевцом, у претходних 15 месеци реализовала је пројекат “Искорак у системским решењима за младе“. Овај пројекат подржан је кроз грант шему партнерских иницијатива, која се базирала на јачању партнерства између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе и то кроз  веће учешће грађана у процесима доношења одлука, бољи мониторинг над радом органа локалних власти и унапређењу пружања јавних услуга. Овим поводом саветнице на АКТ пројекту, Данијела Божовић и Јована Дубљевић присуствовале су овом догађају.

У оквиру пројекта спроведено је истраживање о положају и потребама младих у Крагујевцу чији су резултати презентовани на завршној конференцији. Пројектним активностима промовисан је активизам младих, а креирани су и понуђени одговарајући механизми и алати преко којих млади могу директно да учествују у креирању локалне омладинске политике. Циљ пројекта је допринос активном учешћу младих у изради локалних стратешких докумената од интереса за омладину, конкретно у развоју Стратегије на локалном нивоу.

Да би се програми квалитетно креирали Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац и град спроводе истраживања о потребама младих. Саставни део су фокус групе чији је циљ да детаљније прикажу проблеме одређених категоја младих. Ово истраживање представљаће потпуну базу података, проблема, сугестија и предлога али и потреба младих у Крагујевцу. Резултати истраживања презентовани су Савету за младе града Крагујевца и објављени на сајту.