НОВОСТИ

Представљени резултати партнерске сарадње јединица локалне самоуправе и организација грађанског друштва у 16 градова широм Србије

Данас су у Зири представљени резултати 16 пројеката јачање партнерске сарадње јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и организација грађанског друштва (ОГД) широм Србије, реализоване током претходне године у оквиру пројекта „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ” који подржава Швајцарска влада.

Партнерства ОГД и ЈЛС имала су за циљ спровођење и промоцију реформи у локалној самоуправи које унапређују учешће грађана у процесима доношења одлука, транспарентност, одговорност и инклузивност органа локалних власти. Подржани пројекти понудили су креативна решења која су омогућила ефикасније спровођење новина из Закона о локалној самоуправи које се односе на учешће грађана у креирању и доношењу одлука на локалном нивоу.

У свечаном делу обратио се директор Швајцарске агенције за сарадњу Ричард Коли и интернационална тим лидерка АЦТ-а Снежана Мишић Михајловић. Коли је истакао да је сарадања организација грађанског друштва са локалном самоуправом дубоко укорењен у Швајцарској култури и представља предуслов демократије те се нада да ће у наредном периоду ова сарадња партнерских иницијатива у ових 16 општина бити настављена. Снежана је рекла да је чак 11 реализованих пројеката допринело већем учешћу грађана у процесима доношења одлука, док се 5 пројеката односило на унапређење пружања јавних услуга и то у следећим областима: заштите животне средине, родне равноправности, инклузије и потреба младих.

Током представљања резултата саветница Данијела Божовић је објавила да ће у наредном периоду три најбоље партнерске иницијативе биће финансијски награђене у вредности: прва награда – 600.000 РСД, друга награда – 360.000 РСД и трећа награда – 240.000 РСД.