УСПЕШНЕ ПРИЧЕ

„Да се жене питају“

Пројекат „Да се жене питају “ који реализује организација Жене југа уз подршку Швајцарске владе кроз програм „Заједно за активно грађанско друштво – АКТ“,остварио је значајан резултат кроз промену заступљености жена у саветима месних заједница који је промењен са претходних 2,83% на 30%.