ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

dana
sati
minuta
sekundi

Грантови за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе


deadlineROK ZA PRIJAVU: 12.02.2021.
Share
ПРИЈАВИТЕ СЕ

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АCТ” објављује Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалне самоуправе (ЈЛС).

Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе има за циљ промоцију и јачање партнерстава између организација грађанског друштва и локалних самоуправа кроз покретање, развој и спровођење заједничких иницијатива које ће креирати иновативна решења и алате за веће учешће грађана у процесима доношења одлука и за унапређење пружања јавних услуга, те бољи мониторинг над радом органа локалних власти. Поред тога, Позив има за циљ побољшање сарадње између грађана и доносилаца одлука, као и промоцију улоге нових технологија и дигиталних алата у процесу креирања јавних политика које су више оријентисане ка грађанима и прате њихове потребе и захтеве. Kроз овај позив, АCТ пројекат подржава, залаже се и настоји да обезбеди даљи развој културе грађанског и политичког дијалога на локалном нивоу.

У сврху овог позива, иновација је дефинисана као свака добра пракса која промовише принципе транспарентности, интегритета, одговорности и учешћа грађана у подршци демократији и добром управљању. У основи је иновација: новина за организацију или институцију у којој се примењује (пракса, модел, услуга која није раније постојала или није била коришћена) и која има/може да има потенцијал да изврши мерљив јавни утицај у локалној заједници.

Предлози пројеката за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалних самоуправа биће подржани у оквиру четири партије (енг. LOT):

ПАРТИЈА 1: Иновативна решења и алати за учешће грађана у процесима доношења одлука (до 10 грантова)

ПАРТИЈА 2: Иновативна решења и алати за пружање услуга грађанима (до 5 грантова)

ПАРТИЈА 3: Иновативна решења и алати за мониторинг рада органа локалне самоуправе (до 5 грантова)

ПАРТИЈА 4: Демократски одговор на последице изазване пандемијом Ковид-19 (до 10 грантова)

Напомена: Ако опредељена средства назначена за одређену партију не могу да се искористе због недовољног квалитета или броја примљених предлога пројеката, пројекат АСТ задржава право да прерасподељује преостала средства на (друге) партије.

Предлог пројекта мора да буде усаглашен са релевантним националним и локалним законодавним актима и/или стратегијама (нпр. закони, подзаконски акти, стратегије, акциони планови, итд) и да показује јасан допринос реализацији циљева националних и локалних стратешких докумената и акционих планова (родна равноправност, људска и мањинска права, заштита животне средине, социјална заштита, локални економски развој, разне услуге грађанима, итд). Такође, предлози пројеката треба да понуде креативна и иновативна решења која ће омогућити ефикасније спровођење новина из Закона о локалној самоуправи када је у питању учешће грађана у креирање и доношење одлуке на локланом нивоу. Посебно се охрабрује подношење предлога пројеката који уводе родно осетљиве приступе, алате и услуге, као и оне који се тичу питања осетљивих и маргинализованих група, што ће бити и додатно вредновано.

Основне информације овог позива:

 • Циљна група: организације грађанског друштва (ОГД) и јединице локалне самоуправе (ЈЛС)
 • Износ по предлогу пројекта: до 1.400.000,00 РСД
 • Трајање појединачних уговора: 18 месеци
 • Оквирни, предвиђени број подржаних партнерстава ОГД и ЈЛС: до 30
 • Географска покривеност позивом: Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија (осим Београда и Војводине)

Детаљне информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС, које се налазе у приложеном пакету докумената.

Подносиоци предлога пројеката могу бити:

 • Партнерство сачињено од једне или више организација грађанског друштва и једне јединице локалне самоуправе (град или општина);
 • Склопљено обавезно партнерство између ОГД (водећи партнер) и јединице локалне самоуправе (обавезан пројектни партнер). Партнерство мора бити озваничено у писаној форми (Анекс Ц – Изјава о партнерству), потписано од стране надлежних потписника с обе стране*;
 • Партнери који делују у оквиру следец́ег географског подручја: Шумадија и Западна Србија и Јужна и Југоисточна Србија (осим Београда и Војводине);
 • Партнерство чији је предлог заједничке иницијативе усмерен на неке од следећих кључних праваца деловања: укључивање и мобилизација грађана у процесу доношења одлука, праћење спровођења закона и политика, људска и грађанска права, добро управљање, родна равноправност и повезане теме, децентрализација, заштита животне средине, социјална инклузија и маргинализоване групе;
 • Партнерства не могу да поднесу више од једног предлога пројекта и могу да добију само један грант у оквиру овог Позива;
 • ОГД која је већ подржана кроз друге грантове у оквиру АCТ пројекта (институционални грантови, грантови за јавно заговарање на локалном нивоу, грантови за јачање локалних заједница, грантови за мреже) може да поднесе предлог пројекта у оквиру овог Позива. ОГД може највише два пута бити подржана у оквиру АCТ пројекта, али не може доћи до преклапања активности и ресурса;
 • ЈЛС (општина, град) може бити обавезан партнер у највише два пројекта, у ком је носилац пројекта различита организација грађанског друштва, а предлог пројекта није у оквиру исте партије;
 • ОГД може бити водећи партнер у само једном пројекту у оквиру једне партије;
 • ОГД која је водећи партнер на једном пројекту може бити додатни партнер у највише једном пројекту у оквиру других партија где није водећи партнер, али не може бити корисница финансијских средстава одобрених партнерству.

*Уколико овај услов није задовољен, предлог пројекта неће бити узет у разматрање.

Детаљне критеријуме за учешће, као и друге информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС, које се налазе у приложеном пакету докумената.

У жељи да олакшамо и поједноставимо поступак подношења пријава, одлучили смо да овај процес спроведемо електронски.

На интернет страници act.civicatalyst.org можете поднети пријаву за овај грант.

У писаном Упутству које се налази у приложеном пакету докумената, као и на горенаведеној интернет страници пронаћи ћете све најчешће недоумице и њихова решења када је у питању подношење пријаве за овај грант.

Рок за пријаву је 12. фебруар 2021. године у 17 часова.

У циљу прилагођавања актуелној ситуацији, информативна сесија о позиву у онлине формату одржана је 19. јануара 2021. године у 10 часова, са циљем да се ОГД приближи АСТ пројекат и овај Позив. Током информативне сесије учесници ће имати прилику да уживо постављају питања и добију одговоре од чланова АСТ тима.

Презентацију са инфо сесије можете преузети овде

Уколико сте пропустили погледајте комплетан снимак инфо сесије на овом линку.

Додатна појашњења у вези са Позивом и поступком подношења пријава можете добити постављањем питања искључиво електронским путем на адресу info@act.org.rs најкасније до петка 5. фебруара 2021. године до 16 часова са назнаком “Позив за доделу грантова за иновативна партнерства”. АСТ Тим ће одговорити на сва постављена питања до понедељка 8. фебруара 2021. године до 16 часова у оквиру документа Питања и одговори, који ће се ажурирати сваког петка на АСТ интернет страници.

За сва додатна техничка питања која се односе на електронско подношење пријава пишите на support@civicatalyst.org

Процес одабира грантова за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС се спроводи у 3 фазе.

(1) У првој фази, интерна комисија АCТ тима спроводи евалуацију поднетих предлога пројеката. Оквирно време трајања ове фазе је максимално до 20 дана од рока за пристизање пријава.

(2) Друга фаза започиње избором ужег круга предлога пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС које ће бити предмет процене независна комисије за одабир пројеката (сачињене од представника организација које спроводе пројекте подржане од стране Владе Швајцарске у Србији, особа са дугогодишњим искуством и експертизом) која врши коначну процену. Уколико буде постојала потреба за утврђивањем додатних чињеница, биће обављена евалуациона посета локалним партнерима. Оквирно време трајања друге фазе је максимално до 15 дана.

(3) У трећој фази, АCТ тим ће донатору, Швајцарској агенцији за развој и сарадњу (СДЦ), поднети финалну листу предлога пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС за доделу грантова. СДЦ ће потом потврдити и верификовати одлуку о предлозима пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС којима ће бити додељени грантови. Трећа фаза траје максимално до 10 дана.

По завршетку прве фазе поступка одабира, листа предлога пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС које ће ићи у другу фазу селекције ће бити објављена на овој страници. Kоначна листа подржаних партнерских иницијатива ће такође бити објављена на овој страници.

Преузмите документацијуПРИЈАВИТЕ СЕ