ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

dana
sati
minuta
sekundi

Грантови за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе


Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АCТ” објављује Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалне самоуправе (ЈЛС).

Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе има за циљ промоцију и јачање партнерстава између организација грађанског друштва и локалних самоуправа кроз покретање, развој и спровођење заједничких иницијатива које ће креирати иновативна решења и алате за веће учешће грађана у процесима доношења одлука и за унапређење пружања јавних услуга, те бољи мониторинг над радом органа локалних власти. Поред тога, Позив има за циљ побољшање сарадње између грађана и доносилаца одлука, као и промоцију улоге нових технологија и дигиталних алата у процесу креирања јавних политика које су више оријентисане ка грађанима и прате њихове потребе и захтеве. Kроз овај позив, АCТ пројекат подржава, залаже се и настоји да обезбеди даљи развој културе грађанског и политичког дијалога на локалном нивоу.

У сврху овог позива, иновација је дефинисана као свака добра пракса која промовише принципе транспарентности, интегритета, одговорности и учешћа грађана у подршци демократији и добром управљању. У основи је иновација: новина за организацију или институцију у којој се примењује (пракса, модел, услуга која није раније постојала или није била коришћена) и која има/може да има потенцијал да изврши мерљив јавни утицај у локалној заједници.

Предлози пројеката за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалних самоуправа биће подржани у оквиру четири партије (енг. LOT):

ПАРТИЈА 1: Иновативна решења и алати за учешће грађана у процесима доношења одлука (до 10 грантова)

ПАРТИЈА 2: Иновативна решења и алати за пружање услуга грађанима (до 5 грантова)

ПАРТИЈА 3: Иновативна решења и алати за мониторинг рада органа локалне самоуправе (до 5 грантова)

ПАРТИЈА 4: Демократски одговор на последице изазване пандемијом Ковид-19 (до 10 грантова)

Напомена: Ако опредељена средства назначена за одређену партију не могу да се искористе због недовољног квалитета или броја примљених предлога пројеката, пројекат АСТ задржава право да прерасподељује преостала средства на (друге) партије.

Предлог пројекта мора да буде усаглашен са релевантним националним и локалним законодавним актима и/или стратегијама (нпр. закони, подзаконски акти, стратегије, акциони планови, итд) и да показује јасан допринос реализацији циљева националних и локалних стратешких докумената и акционих планова (родна равноправност, људска и мањинска права, заштита животне средине, социјална заштита, локални економски развој, разне услуге грађанима, итд). Такође, предлози пројеката треба да понуде креативна и иновативна решења која ће омогућити ефикасније спровођење новина из Закона о локалној самоуправи када је у питању учешће грађана у креирање и доношење одлуке на локланом нивоу. Посебно се охрабрује подношење предлога пројеката који уводе родно осетљиве приступе, алате и услуге, као и оне који се тичу питања осетљивих и маргинализованих група, што ће бити и додатно вредновано.

Основне информације овог позива:

  • Циљна група: организације грађанског друштва (ОГД) и јединице локалне самоуправе (ЈЛС)
  • Износ по предлогу пројекта: до 1.400.000,00 РСД
  • Трајање појединачних уговора: 18 месеци
  • Оквирни, предвиђени број подржаних партнерстава ОГД и ЈЛС: до 30
  • Географска покривеност позивом: Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија (осим Београда и Војводине)

Детаљне информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС, које се налазе у приложеном пакету докумената.

Завршен је први круг селекције у оквиру Позива за иновативне партнерске иницијативе измеђе ОГД и ЈЛС и 4 предлога пројекта је предложено за наредни круг селекције.
На овај позив пријавило се 15 партнерстава, а у првој фази селекције, интерна комисија АЦТ тима је спровела евалуацију поднетих предлога пројеката у складу са критеријумима неведеним у Смерницама за подносиоце предлога пројеката за овај позив.
У наредном кругу селекције, предложени предлози пројеката биће предмет процене независна комисије за одабир пројеката (сачињене од представника организација које спроводе пројекте подржане од стране Владе Швајцарске у Србији, особа са дугогодишњим искуством и експертизом) која врши коначну процену. Уколико буде постојала потреба за утврђивањем додатних чињеница, биће обављена евалуациона посета локалним партнерима.
Честитамо свим партнерствима која су прошла у наредни круг селекције, а остале желимо да охрабримо да прате наше активности и пријаве се за наредни позив који ће бити ускоро расписан.

Rangiranje Naziv organizacija Grad, opština Naziv projekta Prosečna ocena
1 Društvo mladih istraživača Bor Bor Zajedno za Bor bez dima 73,92
2 Udruženje građana “Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina” Čajetina Pristupačan Zlatibor za sve 67,69
3 Udruženje “EKO-VAROŠ” Nova Varoš Na klik do čistijeg grada 55,47
4 Centar za kreativni razvoj – Knjazevac Knjaževac Digitalno partnerstvo – opština i mladi 52,92
5 Radne akcije Delijski vis Niš Niš – Palilula Komunalko – Inovativna platforma za rešavanje komunalnih problema 49,69
6 Centar NIT Novi Pazar Novi Pazar Inovativni alati, javne usluge i veće učešče građana Novog Pazara u donošenju odluka 48,92
7 Udruženje “Roditelj” Smederevska Palanka Smederevska Palanka Palanka upravlja kriznim situacijama 46,69
8 Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA Niš – Medijana Aktivni građani za razvoj opštine Medijana 46,36
9 Lokalna Kuća Razvoja Brus Brus Za inovativne partnerske inicijative između organizacije građanskog društva i lokalne samouprave u cilju ubrzanijeg razvoja 38,44
10 Romski kulturni centar Trstenik Romski informacioni centar Trstenik 34,13
11 Inkluzija danas Prokuplje Unapređenje usluge Pomoć u kući 29,44
12 Inkluzija danas Ne ispunjava osnovne kriterijume
13 Aranđelovčani & Aranđelovčanke Ne ispunjava osnovne kriterijume
14 Omladinski Edukativni Centar Ne ispunjava osnovne kriterijume
15 Udruzenje poljoprivrednika VOĆAR VRANJE Ne ispunjava osnovne kriterijume

Добитници гранта:

Рангирање Назив организација Просечна оцена
1 Друштво младих истраживача Бор 73,92
2 Удружење грађана “Инклузија особа са инвалидитетом Чајетина” 67,69
3 Удружење “ЕКО-ВАРОШ” 55,47
4 Центар за креативни развој – Књажевац 52,92
Преузмите документацију