ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

dana
sati
minuta
sekundi

Грантови за ургентну подршку за мониторинг рада институција, заговарање и информисање грађана у вези са пандемијом KОВИД-19


Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АCТ” објављује Позив за доделу грантова за ургентну подршку за мониторинг рада институција, заговарање и информисање грађана у вези са пандемијом KОВИД-19.

Проглашење пандемије и мере које је Влада Србије примењивала у борби против коронавируса утицале су на поштовање основних људских права свих грађана Србије. У периоду од проглашења пандемије, нарочито у време ванредног стања проглашеног од стране Владе Србије, грађанима Србије су ограничена права на слободно кретање и окупљање. Ограничење ових права, иако је остало упитно да ли је било примерено тренутној ситуацији, била су прописана од стране релевантних институција. С друге стране, мониторинг организација грађанског друштва указао је на веома приметно угрожавање права на изражавање и информисање, права на здравствену и социјалну заштиту грађана, као и радних права.

У време ванредног стања, организације грађанског друштва су дале значајан допринос информисању грађана, повећању транспарентности институција и превазилажењу последица ове кризе. Према резултатима мониторинга које су спровеле Грађанске иницијативе, организације су се бавиле 1) хуманитарном помоћи и услугама социјалне заштите, 2) мониторингом рада институција и заговарањем за поштовање права грађана и 3) омогућавањем већег приступа информацијама од јавног значаја и информисањем грађана.

Позив за ургентну подршку биће намењен подршци у друге две наведене области рада организација грађанског друштва. Такође, Позив ће бити комплементаран осталим грантовима Швајцарске агенције за развој и сарадњу која је у претходном периоду одвојила значајна средства за доделу хуманитарне помоћи и услуге социјалне заштите грађана у време пандемије Kовид-19 у Србији.

Циљ позива: Организације грађанског друштва, медији и неформалне групе укључују грађане у активности у вези са пандемијом Kовид-19, кроз заговарачке активности, приступ информацијама и информисање грађана, као и праћење рада институција.

Одабрани пројекти организација, медија и неформалних група грађана ће допринети већем поштовању права и информисању грађана, као и већој транспарентности институција у вези са бољом реакцијом и ублажавањем последица изазваних пандемијом коронавируса. Одабрани пројекти ће бити утемељени на јакој вези са грађанима, представљаће глас заједнице у којима делују и проблеме грађана износити пред доносиоце одлука.

Осим финансијске подршке, одабраним организацијама, медијима и неформалним групама биће обезбеђена менторска подршка у областима укључивања грађана, умрежавања и заговарачких активности како би се што боље испуниле потребе грађана и чуо њихов глас.

Основне информације за ургентну подршку:

  • Област подршке: Мониторинг, заговарање и информисање грађана у време пандемије Kовид-19
  • Вредност грант шеме: 22.000.000,00 РСД
  • Kо може да поднесе предлоге пројеката: Организације грађанског друштва (ОГД), медији и неформалне групе које су до сада имале активности у вези са ублажавањем последица пандемије KОВИД-19
  • Оквирни, предвиђени број подржаних пројеката: 15
  • Трајање грантова: између 6 и 12 месеци
  • Минимални и максимални износ грантова: 500.000,00 РСД – 1.800.000,00 РСД

Пројекти који имају компоненту заговарачких активности имаће предност у односу на друге пројекте.

Процес одабира

Овим путем желимо да приближимо и представимо апликантима детаљан процес одабира предлога пројеката у првој фази.

Као подсетник, у првој фази, интерна комисија за процену АКТ тима сачињена од представника Грађанских иницијатива и Хелветаса спровела је евалуацију поднетих предлога пројеката за одобравање ургентне подршке.

Сваки предлог пројекта оцењивало је два евалуатора, а коначна оцена представља просечну оцену након обе евалуације.
Предлози пројеката су се оцењивали у складу са критеријумима датим у Смерницама:

I    Релевантност предлога
II   Претходно искуство у активностима које се тичу овог позива
III   Спроводљивост предлога (капацитет и постојећи ресурси)
IV  Повезивање са грађанима/кама
V    Утицај на заједницу и/или доношење одлука
VI  Географска покривеност

Распон оцена за конкретна евалуациона питања у оквиру сваког појединачног критеријума се кретао од 1 до 5, и оцене су се вредновале на следећи начин:

1 – уопште не задовољава критеријум
2 – задовољава у недовољној мери
3 – задовољава
4 – задовољава у довољној мери и
5 – задовољава у потпуности.

Критеријуми за оцењивање налазе се на овом линку

Списак добитника:

Рангирање Назив Коначна оцена Седиште
1 Дневни лист Данас (ДАН ГРАФ ДОО) 72 Београд-Врачар
2 Уједињени против Ковида 71,5 Београд-Барајево
3 Шумадијски центар за грађански активизам Рес Публика 71 Крагујевац – град
4 Центар ЦЗКД 69 Београд-Савски Венац
5 Национална асоцијација наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца 66,5 Београд-Звездара
6 Сити СМАРТ Клуб о.д. Ниш 65,5 Ниш – Медијана
7 Фондација “Слобода штампе” 64,5 Сента
8 Национална организација за ретке болести Србије 64,5 Београд-Палилула
9 Удружење ромских студената 63 Нови Сад – град
10 Удружење грађана “Снага пријатељства” – Амитy 63 Београд-Нови Београд
11 Иницијатива слободних грађана – Нови Пазар 62 Нови Пазар
12 Центар за мониторинг и активизам – ЦЕМА 61,5 Чачак
13 Центар за едукацију и транспарентност 60,5 Панчево
14 Зајечарска иницијатива 59,5 Зајечар
15 Организација Активиста РЕФОРМА / ПрешеваПРЕСС 58 Прешево
16 Светионик 56 Нови Пазар
Преузмите документацију