ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

дана
сати
минута
секунди

Грантови за јавно заговарање мрежа ОГД


deadlineРОК ЗА ПРИЈАВУ: 07.10.2020.
Share
ПРИЈАВИТЕ СЕ

Пројекат Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АCТ“ објављује Позив за доделу грантова за јавно заговарање мрежа организација грађанског друштва (ОГД).

Циљ овог позива је јачање капацитета мрежа ОГД за јавно заговарање на локалном и националном нивоу и за веће укључивање грађана/ки у процесе доношења одлука на локалном и националном нивоу.

Под мрежама ОГД у овом Позиву сматрају се следећи облици удруживања:

 • формалне мреже – мреже које су регистроване у Агенцији за привредне регистре (АПР) као савези, у складу са одредбама Закона о удружењима (чл. 7);
 • неформалне мреже (коалиције, алијансе, платформе, уније, итд.) – мреже које немају статус правног лица, тј. нису регистроване у АПР-у као савези и чије чланице су ОГД, регистроване у складу са Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама.

 

Предлози пројеката јавног заговарања треба да:

 • доприносе партиципативном процесу доношења одлука на локалном и/или националном нивоу;
 • доприносе повећању одговорности у раду локалних и/или националних институција;
 • буду усмерени ка унапређењу пружања услуга грађанима/кама (укључујући и маргинализоване групе);
 • доприносе јачању експертизе мреже у области деловања мреже.

Нагласак у предлогу пројекта треба да буде на што већој мобилизацији и учешћу грађана, у свим фазама јавног заговарања, са циљем већег учествовања грађана у процесу доношења одлука на локалном и/или националном нивоу. Посебно се охрабрује иновативан приступ осмишљавању и спровођењу кампања јавног заговарања у којима грађани активно учествују, унапређење комуникације мрежа са јавношћу и већа видљивост заговарачке иницијативе и рада мреже у јавности.

Мреже чији предлози пројеката буду одобрени за финансирање имаће прилику да прођу кроз програм изградње и јачања капацитета, који ће бити реализован као допунски/паралелни програм спровођењу гранта и финансираће се из буџета АCТ пројекта. Програмом ће бити обухваћене теме као што су: мобилизација грађана, партиципативно заговарање, комуникација, развој и управљање мрежом.

АCТ пројекат планира да кроз овај Позив подржи до 10 предлога пројеката формалних и неформалних мрежа ОГД, које делују на националном и/или локалном нивоу. Износ појединачне финансијске подршке је до 2.950.000,00 динара.

Детаљне критеријуме за учешће, као и друге информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројекта за грантове за јавно заговарање мрежа ОГД, које се налазе у приложеном пакету докумената.

Предлог пројекта могу да поднесу мреже ОГД чије је деловање усмерено на неке од следећих кључних праваца деловања:

 • мобилизација и укључивање грађана у процесе доношења одлука;
 • праћење спровођења закона и политика;
 • људска и грађанска права;
 • добро управљање;
 • родна равноправност и повезане теме;
 • децентрализација;
 • заштита животне средине;
 • социјална инклузија и маргинализоване групе.

Мрежа и њене чланице (ОГД) морају да баштине и да укључују начела/вредности демократичности, људских права, транспарентности, инклузије, родне равноправности, ненасиља, отворености и приступачности у својим активностима, како би могле да поднесу предлог пројекта за овај Позив.

Формалне мреже треба да имају седиште у Републици Србији и да су регистроване у складу са Законом о удружењима.

Неформалне мреже треба да делују на територији Републике Србије и да окупљају ОГД које су регистроване у складу са Законом о удружењима или Законом о фондацијама и задужбинама. Предлог пројекта испред неформалне мреже подноси организација која у тренутку подношења пријаве има улогу координатора рада мреже. ОГД која подноси предлог пројекта испред неформалне мреже не може бити корисница неке друге врсте подршке (грантова) АCТ пројекта (институционални грантови, грантови за јавно заговарање на локалном нивоу или грантови за јачање локалних заједница).

ОГД корисница неког другог гранта у оквиру АCТ-а, може бити део мреже која аплицира, али не може бити корисница финансијских средстава одобрених мрежи. Такође, ОГД која је чланица више мрежа којима буде додељен грант у оквиру овог Позива, може бити корисница финансијских средстава само у оквиру једне мреже.

Формално регистрована мрежа или ОГД која подноси предлог пројекта испред неформалне мреже, треба да поседује одговарајуће капацитете и одговорна је за припрему и спровођење одабраног пројекта и учешће мреже у свим другим активностима.

Мреже не могу да поднесу више од једног предлога пројекта и могу да добију само један грант у оквиру овог Позива.

С обзиром на низак ниво умрежавања на локалном нивоу, посебно се охрабрује подношење предлога пројеката мрежа ОГД које делују на локалном нивоу.

У жељи да олакшамо и поједноставимо поступак подношења пријава, одлучили смо да овај процес спроведемо електронски.

На интернет страници act.civicatalyst.org можете поднети пријаву за грант за јавно заговарање мрежа ОГД.

У писаном Упутству које се налази у приложеном пакету докумената, као и на горенаведеној интернет страници пронаћи ћете све најчешће недоумице и њихова решења када је у питању подношење пријаве за грант за јавно заговарање мрежа ОГД.

РОK за пријаву је 7. октобар 2020. године у 17.00 часова.

Информативна сесија о Позиву за подношење предлога пројеката за јавно заговарање мрежа ОГД одржана је у онлине формату, са циљем да се мрежама приближи Позив и сам АЦТ пројекат. Током информативне сесије сви учесници су имали прилику да уживо постављају питања и добију одговоре од чланова АCТ тима.

Презентацију са Информативне сесије одржане 15.09.2020. године можете погледати овде.

Погледајте и видео снимак комплетне Информативне сесије.

 

Додатна појашњења у вези са Позивом и поступком подношења пријава можете добити постављањем питања искључиво електронским путем на адресу info@act.org.rs најкасније до петка, 25. септембра 2020. године до 16.00 часова, са назнаком “Позив за доделу грантова за јавно заговарање мрежа ОГД”. АCТ Тим ће одговорити на сва постављена питања до 30. септембра 2020. године у 16.00 часова у оквиру документа Питања и одговори, који ће се ажурирати сваког петка на АCТ интернет страници.

За сва додатна техничка питања која се односе на електронско подношење пријава пишите на support@civicatalyst.org

Мреже ОГД добитнице гранта за јавно заговарање:

Rangiranje Naziv mreže Naziv projekta Konačna ocena
1. Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) Naše mesto u Srbiji 116,92
2. Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) Pokreni se 102,59
3. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) Važno je! – sistemska rešenja za mlade 97,92
4. Solidarno za prava svih

 

#Rastrašivanje 96,17
5. Romska ženska mreža Srbije

 

Dečiji brak nije romska tradicija 93,34
6. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Mladi za aktivne Savete 90,84
7. Mreža za mentalno zdravlje “NaUM” Svako može da pukne! 90,17
8. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Otvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 85,50
9. Mreža za podršku ženama 45+ Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+ 84,75
10. Zelena lista Srbije Oplaneti se! 83,17

Списак мрежа ОГД које су прошле у други круг селекције:

Rangiranje Naziv mreže Naziv projekta Prosečna ocena
1. Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) Naše mesto u Srbiji 76,25
2. Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) Pokreni se 72,92
3. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR) Važno je! – sistemska rešenja za mlade 62,25
4. Solidarno za prava svih

 

#Rastrašivanje 62,17
5. Romska ženska mreža Srbije

 

Dečiji brak nije romska tradicija 60,67
6. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) Mladi za aktivne Savete 60,17
7. Mreža za mentalno zdravlje “NaUM” Svako može da pukne! 59,17
8. Panonska platforma za ljudska prava

 

Ljudska prava za sve, svi za ljudska prava – Ka većoj participaciji ranjivih društvenih grupa u lokalnim politikama u Novom Sadu 57,08
9. Mreža za podršku ženama 45+ Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+ 56,75
10. Zelena lista Srbije Oplaneti se! 55,50

 

11. Nacionalni konvent o Evropskoj uniji Otvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 54,50
12. Ženska romska mreža Banata

 

Romkinje aktivno u promene 53,42
13. Znanje za zdravlje

 

Znanje za zdravlje 52,58
Преузмите документацијуПРИЈАВИТЕ СЕ