ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

дана
сати
минута
секунди

Грантови за јавно заговарање мрежа ОГД


Пројекат Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АCТ“ објављује Позив за доделу грантова за јавно заговарање мрежа организација грађанског друштва (ОГД).

Циљ овог позива је јачање капацитета мрежа ОГД за јавно заговарање на локалном и националном нивоу и за веће укључивање грађана/ки у процесе доношења одлука на локалном и националном нивоу.

Под мрежама ОГД у овом Позиву сматрају се следећи облици удруживања:

  • формалне мреже – мреже које су регистроване у Агенцији за привредне регистре (АПР) као савези, у складу са одредбама Закона о удружењима (чл. 7);
  • неформалне мреже (коалиције, алијансе, платформе, уније, итд.) – мреже које немају статус правног лица, тј. нису регистроване у АПР-у као савези и чије чланице су ОГД, регистроване у складу са Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама.

 

Предлози пројеката јавног заговарања треба да:

  • доприносе партиципативном процесу доношења одлука на локалном и/или националном нивоу;
  • доприносе повећању одговорности у раду локалних и/или националних институција;
  • буду усмерени ка унапређењу пружања услуга грађанима/кама (укључујући и маргинализоване групе);
  • доприносе јачању експертизе мреже у области деловања мреже.

Нагласак у предлогу пројекта треба да буде на што већој мобилизацији и учешћу грађана, у свим фазама јавног заговарања, са циљем већег учествовања грађана у процесу доношења одлука на локалном и/или националном нивоу. Посебно се охрабрује иновативан приступ осмишљавању и спровођењу кампања јавног заговарања у којима грађани активно учествују, унапређење комуникације мрежа са јавношћу и већа видљивост заговарачке иницијативе и рада мреже у јавности.

Мреже чији предлози пројеката буду одобрени за финансирање имаће прилику да прођу кроз програм изградње и јачања капацитета, који ће бити реализован као допунски/паралелни програм спровођењу гранта и финансираће се из буџета АCТ пројекта. Програмом ће бити обухваћене теме као што су: мобилизација грађана, партиципативно заговарање, комуникација, развој и управљање мрежом.

АCТ пројекат планира да кроз овај Позив подржи до 10 предлога пројеката формалних и неформалних мрежа ОГД, које делују на националном и/или локалном нивоу. Износ појединачне финансијске подршке је до 2.950.000,00 динара.

Детаљне критеријуме за учешће, као и друге информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројекта за грантове за јавно заговарање мрежа ОГД, које се налазе у приложеном пакету докумената.

Списак мрежа ОГД које су прошле у други круг селекције:

Rangiranje Naziv mrežeNaziv projektaProsečna ocena
1.Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)Naše mesto u Srbiji76,25
2.Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)Pokreni se72,92
3.Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)Važno je! – sistemska rešenja za mlade62,25
4.Solidarno za prava svih

 

#Rastrašivanje62,17
5.Romska ženska mreža Srbije

 

Dečiji brak nije romska tradicija60,67
6.Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)Mladi za aktivne Savete60,17
7.Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”Svako može da pukne!59,17
8.Panonska platforma za ljudska prava

 

Ljudska prava za sve, svi za ljudska prava – Ka većoj participaciji ranjivih društvenih grupa u lokalnim politikama u Novom Sadu57,08
9.Mreža za podršku ženama 45+Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+56,75
10.Zelena lista SrbijeOplaneti se!55,50

 

11.Nacionalni konvent o Evropskoj unijiOtvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji54,50
12.Ženska romska mreža Banata

 

Romkinje aktivno u promene53,42
13.Znanje za zdravlje

 

Znanje za zdravlje52,58

Мреже ОГД добитнице гранта за јавно заговарање:

Rangiranje Naziv mrežeNaziv projektaKonačna ocena
1.Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)Naše mesto u Srbiji116,92
2.Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)Pokreni se102,59
3.Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR)Važno je! – sistemska rešenja za mlade97,92
4.Solidarno za prava svih

 

#Rastrašivanje96,17
5.Romska ženska mreža Srbije

 

Dečiji brak nije romska tradicija93,34
6.Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)Mladi za aktivne Savete90,84
7.Mreža za mentalno zdravlje “NaUM”Svako može da pukne!90,17
8.Nacionalni konvent o Evropskoj unijiOtvoreno za građane – Nacionalni konvent o Evropskoj uniji85,50
9.Mreža za podršku ženama 45+Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+84,75
10.Zelena lista SrbijeOplaneti se!83,17

Преузмите документацију