ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

Заједнички одговор ОГД и ЈЛС на последице изазване ЦОВИД-19


deadlineРОК ЗА ПРИЈАВУ: 28.05.2021.

Пројекат „Заједно за активно грађанско друштво” (АЦТ) отворио је позив за развој иновативних механизама и алата за веће учешће грађана у процесима доношења одлука за превазилажење последица током и након пандемије изазване корона вирусом. Партнерство ОГД и ЈЛС имај за циљ спровођење и промоцију реформи у локалној самоуправи које унапређују тренутну праксу, значајно побољшавајући тренутно стање кроз повећање учешћа грађана у процес доношења одлука. Кроз овај позив, АЦТ пројекат настоји да обезбеди примену свих научених лекције када је у питању сарадња ЈЛС и ОГД током ванредног стања изазваног ЦОВИД-19.

У сврху овог позива, иновација је дефинисана као свака добра пракса која промовише принципе транспарентности, интегритета, одговорности и учешћа грађана у подршци демократији и добром управљању. У основи је иновација: новина за организацију или институцију у којој се примењује (пракса, механизам, алат који није раније постојао или није био коришћен) и која има/може да има потенцијал да изврши мерљив јавни утицај у локалној заједници.

Предлози пројеката за иновативне партнерске иницијативе између ОГД и ЈЛС треба да дају допринос борби за превазилажење последица изазваних пандемијом корона вируса (ЦОВИД-19) када је у питању учешће и мобилизација грађана у локалној заједници, увођењем  нових, или унапређењу постојећих механизама и алата за веће учешће грађана у процесима доношења одлука.

Кроз овај Позив биће подржано до 10 најбољих предлога пројеката.

Територијални фокус су општине у области Шумадије и Западне Србија, Јужне и Источне Србије, док је план АЦТ пројекта да подржи максимум 50% партнерстава ОГД и ЈЛС које делују на подручју територије Града Београда и Војводине.

Спровођење активности у оквиру пројеката трајаће 12 (дванаест) месеци.

Предлог пројекта мора да буде усаглашен са релевантним националним и локалним законодавним актима и/или стратегијама (нпр. закони, подзаконски акти, стратегије, акциони планови, итд.) и да показује јасан допринос реализацији циљева националних и локалних стратешких докумената и акционих планова (родна равноправност, људска и мањинска права, заштита животне средине, социјална заштита, локални економски развој, итд.).

Такође, предлози пројеката треба да понуде креативна решења која ће омогућити ефикасније спровођење новина из Закона о локалној самоуправи када је у питању учешће грађана у креирање и доношење одлуке на локалном нивоу.

Посебно се охрабрује подношење предлога пројеката који уводе родно осетљиве приступе, алате и услуге, као и оне који се тичу питања осетљивих и маргинализованих група, што ће бити и додатно вредновано.

Предлози пројеката треба да:

Омогуће грађанима да путем иновативних механизама или алата активно учествују у процесима консултација и доношења одлука без физичког присуства о мерама, програмима и политикама на локалном нивоу у најранијим фазама – нпр. буџет, локални план развоја, локални план за борбу против корупције, локални акциони план за родну равноправност, животна средина, запошљавање, млади итд;
Подрже креативне и иновативне платформе које подстичу сарадњу између различитих актера на локалном нивоу у процесима доношења одлука без физичког присуства – представљање нових инструмената, механизама и алата за укључивање грађана, ОГД и заинтересоване јавности и укључивање у консултације о нацртима јавних политика;·
Омогуће грађанима да путем иновативних механизама и алата или прате рад органа ЈЛС – прате буџете ЈЛС, исплате и издатке за мере креиране као одговор на решавање последица изазваних пандемијом корона вируса нпр. пакете који укључују спровођење заштитних мера и с тим у вези спроведених јавних набавки, праћење издатака и потрошње;·
Промовишу промене у пракси рада ЈЛС са грађанима кроз подстицање сарадње у процесу управљања кризним систуацијама/ванредном ситуацијом – нпр. укључивање ОГД у координациона тела/штабове за управљање ванредним ситуацијама;·
Омогуће специфичним циљним групама (појединци, маргинализоване групе, пољопривредници, мала и средња предузећа и сл.) да путем иновативних механизама и алата добију све релевантне и правовремене информације о пакетима подршке, олакшицама и подстицајима који им стоје на располагању (критеријуми подобности и поступак за пријаву, временски рок и сл);·
Унапреде систем за правовремено и координисано информисање грађана у кризним ситуацијама нпр. систематизација информација које објављује ЈЛС, Локални завод за јавно здравље и сл;·
Подрже креативне и иновативне платформе за директну комуникацију грађана/корисника са ЈЛС, добијање повратних информација, као и процес подношења жалби на решења о додели помоћи нпр. коришћење цхатбот апликације на порталима локалних самоуправа.

Рок за подношење предлога пројеката је до 28. маја 2021. године.

Основне информације овог позива:

Циљна група: организације грађанског друштва и јединице локалне самоуправе
Износ по предлогу пројекта: до 1.400.000,00 РСД
Трајање појединачних уговора: 12 месеци
Оквирни, предвиђени број подржаних партнерстава ОГД и ЈЛС: до 10
Географска покривеност позивом: Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија, Београд и Војводина

Детаљне информације у вези са пријавом, могу се пронаћи у Смерницама за подношење предлога пројеката за заједнички одговор ОГД и ЈЛС на последице изазване Цовид 19, које се налазе у приложеном пакету докумената.

Кликом на линк „Преузмите документацију“ можете преузети потребну документацију:

Смернице за подношење предлога пројеката – Заједнички одговор ОГД и ЈЛС на последице изазване ЦОВИД 19;
Анекс А – Пријавни формулар (Преглед пријавног формулара у пдф-у);
Анекс Б – Буџет предлога пројекта (у РСД);
Анекс Ц – Изјава о партнерству;
Упутство за попуњавање пријавног формулара.

Преузмите документацијуПРИЈАВИТЕ СЕ