ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

дана
сати
минута
секунди

Јавно заговарање на локалном нивоу 2021


Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ” објављује нови, други по реду Позив за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу. Циљ новог позива је даље оснаживање грађанског друштва у Републици Србији да ефикасније и активније учествује у процесу доношења одлука и креирања политика на локалном ниову кроз заговарачке активности, уз укључивање грађана у све фазе процеса заговарања.

Кључни правци деловања који ће бити подржани су: укључивање и мобилизација грађана, праћење спровођења закона и политика, родна равноправност и повезане теме, социјална инклузија и рањиве групе, децентрализација, људска и грађанска права, заштита животне средине и добро управљање.

У оквиру овог позива биће подржано максимално 15 организација грађанског друштва у спровођењу својих заговарачких иницијатива, при чему је планирано да најмање 50% буду организације које делују ван подручја територије Града Београда.

Након првог круга селекције, 15 ОГД је предложено за наредни круг селекције.

У наредном кругу селекције, независна Комисија за валидацију пријава одабрала је и предложила такође 15 организација грађанског друштва донатору (СДЦ-у) који у наредном кораку верификује и валидира одлуку о избору ОГД која ће добити средства.

Следеће организације су прошле у трећу фазу процеса одабира:

RANGIRANJENaziv OGDProsečna ocenaSedište OGD
1Pro.Tok2158,00Smederevo
2Tim 4255,17Leskovac
3Hrabriša53,33Novi Sad
4Prostor52,42Beograd
5Sigurne staze48,92Bor
6Sinhro48,17Pančevo
7Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest48,00Novi Beograd
8Udruženje vlasnika privatnih šuma Bor47,17Užice
9Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika46,92Kragujevac
10Centar lokalne demokratije LDA46,75Knjaževac
11Udruženje studenata sa hendikepom46,25Beograd
12„Pridruži se“ Paraćin46,17Paraćin
13Ekomar45,83Kragujevac
14Ternipe45,75Pirot
15Evropski pokret u Srbiji Kraljevo45,58Kraljevo

 

Пројекат Заједно за активно грађанско друштво АЦТ обавештава јавност да је завршен процес одабира пројеката који ће бити финансијски подржани у оквиру другог позива грант шеме „Јавно заговарање на локалном нивоу 2021.“ Позив је био отворен месец дана и трајао је до 15. децембра 2021.

Циљ Позива је даље оснаживање грађанског друштва у Републици Србији да ефикасније и активније учествује у процесу доношења одлука и креирања политика на локалном ниову кроз заговарачке активности, уз укључивање грађана у све фазе процеса заговарања. Планирана је подршка за максимално 15 организација грађанског друштва у спровођењу њихових заговарачких иницијатива, при чему је планирано да најмање 50% буду организације које делују ван подручја територије Града Београда. АЦТ честита добитницима гранта и жели им успешно спровођење пројеката.

Листа подржаних организација и њихових одобрених пројеката:

РАНГИРАЊЕназив ОГДПросечна оценаСедиште ОГД
1Про.Ток2158,00Смедерево
2Тим 4255,17Лесковац
3Храбриша53,33Нови Сад
4Простор52,42Београд
5Сигурне стазе48,92Бор
6Синхро48,17Панчево
7Српско удружење за Алцхајмерову болест48,00Ннови Београд
8Удружење власника приватних шума Бор47,17Ужице
9Шумадијски центар за грађански активизам Res Publika46,92Крагујевац
10Центар локалне демократије ЛДА46,75Књажевац
11Удружење студената са хендикепом46,25Београд
12“Придружи се” Параћин46,17Параћин
13Екомар45,83Крагујевац
14Тернипе45,75Пирот
15Европски покрет у Србији Краљево45,58Краљево
Преузмите документацију