ПРЕОСТАЛО ВРЕМЕ ЗА ПРИЈАВУ:

дана
сати
минута
секунди

Јавно заговарање на локалном нивоу 2021


Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ” објављује нови, други по реду Позив за доделу грантова за јавно заговарање на локалном нивоу. Циљ новог позива је даље оснаживање грађанског друштва у Републици Србији да ефикасније и активније учествује у процесу доношења одлука и креирања политика на локалном ниову кроз заговарачке активности, уз укључивање грађана у све фазе процеса заговарања.

Кључни правци деловања који ће бити подржани су: укључивање и мобилизација грађана, праћење спровођења закона и политика, родна равноправност и повезане теме, социјална инклузија и рањиве групе, децентрализација, људска и грађанска права, заштита животне средине и добро управљање.

У оквиру овог позива биће подржано максимално 15 организација грађанског друштва у спровођењу својих заговарачких иницијатива, при чему је планирано да најмање 50% буду организације које делују ван подручја територије Града Београда.

Након првог круга селекције, 15 ОГД је предложено за наредни круг селекције.

У наредном кругу селекције, независна Комисија за валидацију пријава одабрала је и предложила такође 15 организација грађанског друштва донатору (СДЦ-у) који у наредном кораку верификује и валидира одлуку о избору ОГД која ће добити средства.

Следеће организације су прошле у трећу фазу процеса одабира:

RANGIRANJE Naziv OGD Prosečna ocena Sedište OGD
1 Pro.Tok21 58,00 Smederevo
2 Tim 42 55,17 Leskovac
3 Hrabriša 53,33 Novi Sad
4 Prostor 52,42 Beograd
5 Sigurne staze 48,92 Bor
6 Sinhro 48,17 Pančevo
7 Srpsko udruženje za Alchajmerovu bolest 48,00 Novi Beograd
8 Udruženje vlasnika privatnih šuma Bor 47,17 Užice
9 Šumadijski centar za građanski aktivizam Res Publika 46,92 Kragujevac
10 Centar lokalne demokratije LDA 46,75 Knjaževac
11 Udruženje studenata sa hendikepom 46,25 Beograd
12 “Pridruži se” Paraćin 46,17 Paraćin
13 Ekomar 45,83 Kragujevac
14 Ternipe 45,75 Pirot
15 Evropski pokret u Srbiji Kraljevo 45,58 Kraljevo

 

Пројекат Заједно за активно грађанско друштво АЦТ обавештава јавност да је завршен процес одабира пројеката који ће бити финансијски подржани у оквиру другог позива грант шеме „Јавно заговарање на локалном нивоу 2021.“ Позив је био отворен месец дана и трајао је до 15. децембра 2021.

Циљ Позива је даље оснаживање грађанског друштва у Републици Србији да ефикасније и активније учествује у процесу доношења одлука и креирања политика на локалном ниову кроз заговарачке активности, уз укључивање грађана у све фазе процеса заговарања. Планирана је подршка за максимално 15 организација грађанског друштва у спровођењу њихових заговарачких иницијатива, при чему је планирано да најмање 50% буду организације које делују ван подручја територије Града Београда. АЦТ честита добитницима гранта и жели им успешно спровођење пројеката.

Листа подржаних организација и њихових одобрених пројеката:

РАНГИРАЊЕ назив ОГД Просечна оцена Седиште ОГД
1 Про.Ток21 58,00 Смедерево
2 Тим 42 55,17 Лесковац
3 Храбриша 53,33 Нови Сад
4 Простор 52,42 Београд
5 Сигурне стазе 48,92 Бор
6 Синхро 48,17 Панчево
7 Српско удружење за Алцхајмерову болест 48,00 Ннови Београд
8 Удружење власника приватних шума Бор 47,17 Ужице
9 Шумадијски центар за грађански активизам Res Publika 46,92 Крагујевац
10 Центар локалне демократије ЛДА 46,75 Књажевац
11 Удружење студената са хендикепом 46,25 Београд
12 “Придружи се” Параћин 46,17 Параћин
13 Екомар 45,83 Крагујевац
14 Тернипе 45,75 Пирот
15 Европски покрет у Србији Краљево 45,58 Краљево
Преузмите документацију