Европски покрет у Србији Краљево

Европски покрет у Србији Краљево

Град:

Краљево

Област деловања:

  • Закон / јавно заступање и политика (људска права)

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 03/2022

Крај пројекта: 02/2023

Европски покрет у Србији – Kраљево (ЕПуС – Kраљево) је удружење грађана основано 2010. године, са жељом да иницира и прати свеобухватан процес европских интеграција наше земље. Бавимо се: истраживањем јавних политика и заговарањем европских интеграција посебно на локалном нивоу, подизањем свести грађана о значају процеса европских интеграција, информисањем јавности о свим релевантним аспектима тог процеса, стварањем услова за адекватну примену европских вредности и стандарда у области заштите људских права и одрживог развоја заједнице. Област остваривања циљева“Европски покрет у Србији – Kраљево “ је допринос у стварању демократског, вишестраначког друштва и у остваривању једнакости међу људима и у њиховим заједницама, као и промоција европских вредности и тековина, уз подржавање процеса и појава у Србији, на локалном нивоу, који томе воде.

Циљеви Европског покрета у Србији Kраљево су: промоција европских идеја и вредности и рад на њиховој имплементацији, залагање и рад на приближавању наше земље Европи и укључивање у породицу земаља чланица Европске Уније, остваривање и заштита људских права и слобода као највреднијих европских тековина, заштита животне средине, промоција и заштита културног и историјског наслеђа Kраљева, унапређивање разумевања, међусобног познавања и сарадње људи и заједница и подстицање свестране и слободне комуникације међу њима, пре свега у области науке, привреде, културе, образовања, екологије, информисања, и политике, утицање на јавност града Kраљева и Србије да своје ангажовање усмери ка демократском деловању у вишестраначкој држави и ка остваривању једнакости људи и њихових заједница уз уважавање стандарда усвојених у Европи, развој невладиних организација на територији Србије, а посебно у Kраљеву, образовање грађана Србије и посебно грађана Kраљева за учешће у демократским процесима и партиципацију у самоуправи, подстицај и развој слободе мишљења и говора.

У свом досадашњем раду реализовали смо велики број јавних догађаја (трибина, јавних дебата, округлих столова и радиониа) уз учешће кредибилних говорника, успостављена је партнерска сарадња са локалним цивилним сектором И медијима. У насем раду велики знацај има цланство у Мрези Европског покрета у Србији, кроз коју остварујемо сарадњу са колегама из других градова који се баве сличним активностима И које имају исте или слицне циљеве. Успоставили смо партнерску сарадњу са Факултетом за машинство и грађевинарство у Kраљеву, Факултетом политичких наука и Факултетом за примењену екологију Футура, посебно у сегменту планирања локалног развоја заснованог на знању и научним достигнућима. Такође, насе удружење окупља чланове који имају личне компетенције И референце, сто доприноси И угледу удрузења у локалној заједници.

У последњем периоду велику пажњу смо посветили развоју грађанског активизма на локалном и националном нивоу, посебно у области јачања капацитета месних заједница за активно учешће у планирању локалног развоја.

ЕПУС Kраљево је до сада подржан за два пројекта, оба у оквиру грант шеме “Јавно заговарање на локалном нивоу”.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН