Иницијатива слободних грађана Нови Пазар

Иницијатива слободних грађана Нови Пазар

Град:

Нови Пазар

Област деловања:

  • Закон / јавно заступање и политика (људска права)

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 01/2021

Крај пројекта: 06/2021

Удружење „Иницијатива слободних грађана“ је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области: јачања грађанске партиципације у друштву.

Удружење је основано ради постизања следећих циљева:

– Оснаживање и промоција грађанског активизма, нарочито на локалном нивоу.
– Снажнијег утицаја грађана на процесе доношења прописа и одлучивања, нарочито на локалном нивоу.
– Унапређења транспарентности и одговорности рада органа јавне власти и институција, нарочито на
локалном нивоу.
– Промоције и заштите људских права, гарантованих свим грађанима и посебно рањивим друштвеним групама међународним конвенцијама, Уставом Републике Србије и другим важећим правним прописима.
– Промоције солидарности, сарадње и умрежавања између различитих друштвених актера.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН