Мрежа за подршку женама 45+

Мрежа за подршку женама 45+

Град:

Београд

Област деловања:

  • Социјалне услуге

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 01/2021

Крај пројекта: 06/2021

Мрежа 45+ спроводи пројекат “Јавним заговарањем до економског оснаживања жена 45+” којимаима за циљ повећан приступ тржишту рада и изворима финансирања за предузетништво незапосленим женама старијим од 45 година. Општи циљ пројекта је побољшање економског положаја незапослених жена 45+ кроз јавно заговарање са доносиоцима одлука и другим кључним актерима како би се повећало њихово интересовање, разумевање, ангажовање и координисање на решавању двоструке дискриминације жена по полу и по старости на тржишту рада. Укупна вредност пројекта износи 2.949.680,00 РСД.

Kроз пројекат Мрежа за подршку женама 45+ има намеру да укаже на на обим, специфичности, дискриминисаност и свеукупну рањиовст и радне потенцијале старије радне снаге, као и на неопходност потребе за јасно дефинисаним и профилисаним мерама за њихово економско оснаживање. Припаднице ове друштвене групе представљању значајан ресурс знања, искуства и вештина које се могу, кроз локалне политике, програме запошљавања и самозапошљавања, и програме/пројекте развоја локалне заједнице реинтеграсати у заједницу и употребити у циљу јачања економског напретка и повећања укупног друштвеног капитала.

Носилац пројекта је удружење Жене на прекретници из Београда. Чланови мреже су и Удружење Ларис из Чачка, Удружење Путоказ из Крагујевца као и Удружење Миона из Александровца.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН