Удружење Нова визија Пријепоље

Нова визија Пријепоље

Град:

Пријепоље

Област деловања:

  • Веће учешће грађана у процесу доношења одлука

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 09/2021

Крај пројекта: 08/2022

На територији Пријепоља у наредних годину дана сповешће се пројекат под називом “Партнерство за заштиту животне средине у пријепољској општини”, а који че спровести Удружење Нова визија и општина Пријепоље. Пројекат је намењен ефикаснијем планирању на локалном ниову, укључивању представника институција, привредног сектора, локалних организација цивилног друштва, грађана у процес израде, спровођења и мониторинга локалних стратешких докумената и одлука за боље управљање отпадом.  Укупна вредност пројекта износи 1.954.400,00 РСД, од чега удружење учествује са 9% а локлана самоуправа са 19% вредности.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН