Полекол

Полекол

Град:

Београд Звездара

Област деловања:

  • Заштита животне околине

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 10/2020

Крај пројекта: 09/2022

Мото: „Право на воду је право на живот. Вода за све!“

Изјава: Заштита животне средине, одрживост и друштвена једнакост спадају у занемарене области у Србији. Интереси локалних заједница остављају се по страни, јавност је слабо или погрешно информисана. Отворен је велики простор за корупцију и кршење владавине права. Водни ресурси вишеструко су угрожени. Вода мора да буде и остане јавно добро. Свако треба имати приступ довољној количини квалитетне воде да би задовољио основне потребе. Јавност се мора питати када постоје ризици од загађења водних ресурса.
Опис пројекта: Организација за политичку екологију Полекол ће користити грант првенствено да изгради и даље ојача своје интерне капацитете како би боље одговорио на потребу укључивања грађана у процесе доношења одлука на локалном и националном нивоу када говоримо о заштити животне средине и очувању природних добара.

Институционални грант ће додатно подржати активности у оквиру иницијативе Право на воду која се залаже за заштиту водних добара и за право сваког становника на приступ довољној количини квалитетне воде за животне потребе. Становништво је већ показало потребу за активним учешћем у процесима доношења одлука, но, постоји велики простор за бољом организацијом и отпорношћу локалних иницијатива. Средства ће бити искоришћена за већи број активности на локалном нивоу, већи број заговарачких иницијатива, промптно дељење веродостојних информација, праћење израде спровођења јавних политика везаних за водна добра на локалном нивоу и већу мобилизацију грађана.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН