Пријатељи деце Србије

Пријатељи деце Србије

Град:

Београд Савски венац

Област деловања:

  • Закон / јавно заступање и политика (људска права)

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 10/2020

Крај пројекта: 09/2022

“Буди и ТИ пријатељ/ица деце!”

Унапређујемо положај деце и младих у друштву активно радећи на поштовању дечјих права, константно заговарајући партиципацију деце и младих у све области живота које их се тичу. Укључујемо студенте – будуће експерте, као и стручњаке у области социјалне и здравствене заштите, образовања, културе и медија, као и права детета уопште. Повезујући их желимо да анимирамо и све остале заинтересоване грађане да заједнички активирани мењамо друштво – у коме су деца и њихова права поштована и заштићена.

Уз подршку АЦТ пројекта, ово је прилика за чвршће повезивање са грађанима, разбијањем стигме око концепта дечјих права у нашем друштву – као и постизање снажнијег утицаја на заједницу и доносиоце одлука. Грант ће омогућити да увећамо број активиста, унапредимо процедуре и механизме деловања – како на републичком, тако и локалном нивоу и омогућити интерни и екстерни развој Пријатеља деце Србије, са крајњим циљем унапређења положаја деце и младих у нашем друштву.

Унапређен однос са грађанима кроз повећање њихове квантитативне и квалитативне укључености у рад организације а потом и учвршћена и унапређена сарадња унутар асоцијације Пријатеља деце широм Србије, а затим и другим ОГД које се баве заштитом и промоцијом права детета и најширој јавности – резултираће већим и квалитетнијим утицајем на унапређивање политика за децу и младе. Снажнији и масовнији ангажман грађана и укључивање истих у наш рад повећава нашу транспарентност и релевантност на локалном/националном нивоу, али и ствара свест о њиховом власништву (оwнерсхип) над нашим радом.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН