Удружење Тачка комуникације ДОТKОМ

Тачка комуникације ДОТKОМ

Град:

Beograd

Област деловања:

  • Веће учешће грађана у процесу доношења одлука

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 09/2021

Крај пројекта: 08/2022

Удружење Тачка комуникације ДОТKОМ усмерено је теме које су у вези са културним наслеђем и културним туризмом, а нарочито на прикупљање, архивирање, презентацију и афирмацију наслеђа локалних заједница. Циљ организације је да својим деловањем информише грађане о овој теми и укључи их у процесе очувања и представљања друштвене историје. Спровођењем пројеката у наведеним областима организација настоји да постане препознатљива као тим који доприноси унапређењу укупног система чувања и презентације културног наслеђа и друштвене историје једног града и начина на који се развијао идентитет неке средине или заједнице.

Пројекат Демократизација процеса доношења одлука на општини Стари Град заједно спроводе Тачка комуникације – ДОТKОМ и градска општина Стари Град – Београд. Пројекат је осмишљен у циљу већег учешћа грађански и грађана у процесима доношења одлука у вези са планирањем и развојем општине Стари Град. Пројекат предвиђа израду апликације као алата намењеног за ефикаснију партиципацију грађанки и грађана. Укупна вредност пројекта износи 2.080.000,00 РСД. Удружење је учествовало са 20% у укупном буџету, док је локална самоуправа допринела са 15% од укупне суме.

Partnerske_inicijative_Tačka_komunikacije_Stari_Grad

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН