Удружење Психолога Нови Пазар

Удружење Психолога Нови Пазар

Град:

Нови Пазар

Област деловања:

  • Унапређење пружања јавних услуга

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 09/2021

Крај пројекта: 08/2022

Удружење психолога Нови Пазар(УПНП) основано је са циљем да промовише инклузивни приступ особама са сметњама у развоју и инвалидитетом. Удружење је основано 2014. године, као организација која ради пружању подршке особама са сметњама у развоју и инвалидитетом као и осталим маргинализованим друштвеним групама и спровођењу услуга социјалне застите. Удружење ради на изградњи цивилног друства заснованог на једнаким могућностима и равноправности свих грађана и грађанки, ненасиљу, недискриминацији, поштовању људских права без обзира на различитости.

Пројекат под називом Kреирање платформе услуга социјалне заштите на територији Новог Пазара спроводиће град Нови Пазар и Удружење Психолога. Пројекат има за циљ адекватније планирање и буџетирање услуга социјалне заштите у локалној заједници, бољу доступност јавних услуга за децу и младе са сметњама у развоју и/или инвалидитетом. Укупна вредност пројекта износи 2.121.100,00 РСД. Учешће удружења је 13% од вредности пројекта док локална самоуправа учествује са 21% средстава.

Partnerske_inicijative_Udruzenje_psihologa_Grad_Novi_Pazar

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН