Ужички центар за људска права и демократију

Ужички центар за људска права и демократију

Град:

Ужице

Област деловања:

  • Закон / јавно заступање и политика (људска права)

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 11/2020

Крај пројекта: 10/2021

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности
у буџетски процес са циљем унапређења родне равноправности. Сви корисници буџетских
средстава ( према Закону о буџетском систему) на свим нивиома власти, у складу са овим законом, дужни су да допринесу правичној прерасподели средстава буџета са циљем унапређења родне равноправности.
Локалне самоуправе недовољно брзо напредују у увођењу РОБ-а јер постоји традиционални отпор према родној једнакости. УЦЉПД је до сада је реализовано више успешних заговарачких иницијатива на локалном и националном нивоу.

Пројекат доприноси у успостављању нових пракси у систему имплементације родно одговорних локалних политика активним укључивањем грађана применом савременог концепта јавног заговарања.
Специфични циљеви : 1. Усвајање Одлуке о формирању тима за израду родно одговорног буџета града Ужица у складу са Законима о буџетском систему, родној равноправности, локалној самоуправи и исказаним потребама локалне заједнице.
2. Укључити грађане и локалне актере у процес дошења родно одговорног буџета.
3. Подићи ниво знања и информисати доносиоца одлука и грађана о значају родно одговорног буџета.
Циљне групе су грађани града Ужица и градске општине Севојно, представници локалне самоуправе и локалних институција , пружаоци социјалних услуга, цивилно друштво, медији.
За 12 месеци ће се реализовати: Припремне активности, Акције укључивања грађана и локалних актера, медијска кампања, дистрибуција промотивног материјала. Пројекат ће мобилисати грађане да подрже акције јавно залагање за родно одговорно буџетирање. Све наведено ће повећати базу ОЦД и повезаност са грађанима у смањену родних разлика.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН