Удружење "Снага пријатељства" Amity

Удружење грађана “Снага пријатељства” – Amity

Град:

Београд Нови Београд

Област деловања:

  • Социјалне услуге

Трајање гранта:

Почетак пројекта: 01/2021

Крај пројекта: 06/2021

Удружење је основала група искусних социјалних радника, психолога и других стручњака, 1999. године, са циљем унапређења и развоја оних аспеката тадашњег система социјалне заштите, који су били препознати као недовољно развијени или недостајући. Стога у фокусу нашег приступа тада, а и данас (2016.) је излазак ка кориснику, ангажман на повећању доступности услуга социјалне заштите, обезбеђивање психосоцијалне подршке најискљученијим појединцима, породицама и групама и њихово оснаживање за активно учешће у креирању услуга социјалне заштите и друштвених политика које их се тичу.

Мисија Удружења је развој позитивног окружења у коме ће се више поштовати права маргинализованих, дискриминисаних и угрожених појединаца, породица и група. Наша визија је друштво које чине ојачани и својих права свесни појединци, групе и породице, које су способне да искористе сопствене капацитете да се боре и превазиђу проблеме које носи сиромаштво и развију могућности за остваривање здравог живота.

ПРИЈАВИ СЕ НА НАШ БИЛТЕН