PREOSTALO VREME ZA PRIJAVU:

Dana
Sati
Minuta
Sekundi

Institucionalni grantovi


deadlineROK ZA PRIJAVU: 13.05.2020.
Share
PRIJAVITE SE

Iako potpuno svesni ozbiljnosti trenutne situacije i proglašenog vanrednog stanja, a upravo iz razloga povišene potrebe za podrškom radu organizacija građanskog društva i njihovom jačem povezivanju sa građanima, objavljujemo Poziv za dodelu institucionalnih grantova u okviru projekta „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji finansira Vlada Švajcarske kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC).

Ovaj Poziv za Institucionalne grantove pruža orgranizacijama građanskog društva (OGD) priliku da dobiju finansijsku podršku za institucionalno osnaživanje, da razviju i ojačaju kapacitete za uspostavljanje i jačanje veza sa građanima. Ova vrsta podrške može da podrazumeva različite aktivnosti kao što su razvoj/dopuna organizacione strategije, razvoj organizacione strukture, izrada alata za prikupljanje sredstava (fundraising), strategije komunikacije, jačanje veza sa građanima i ostale aktivnosti koje će pomoći organizacijama da ostvare svoje misije i sprovedu osnovne delatnosti.

Podržane OGD postaće korisnici finansijske podrške za institucionalno osnaživanje ali i posebno dizajniranog i prilagođenog programa razvoja i izgradnje kapaciteta i unapređenja veština i znanja u brojnim oblastima neophodnim za dalji razvoj ljudskih i organizacionih resursa.

Izgradnja i razvoj kapaciteta će obuhvatiti grupne obuke i individualno mentorstvo koji će imati za cilj da olakšaju i unaprede organizacioni razvoj kao i da omoguće podržanim OGD veće povezivanje sa građanima/kama i širenje društvenog uticaja u temama od značaja za lokalne zajednice.

ACT projekat planira da kroz ovaj Poziv podrži do 30 organizacija, od kojih minimum 50% deluje van područja teritorije Grada Beograda. Iznos pojedinačne finansijske podrške je do 2.600.000,00 dinara.

Ko može da se prijavi?

Prijavu za institucionalni grant mogu podneti OGD aktivne u prioritetnim oblastima poziva:

  • uključivanje i mobilizacija građana
  • praćenje sprovođenja zakona i politika
  • rodna ravnopravnost i povezane teme
  • socijalna inkluzija i marginalizovane grupe
  • decentralizacija
  • ljudska i građanska prava
  • zaštita životne sredine
  • dobro upravljanje.

OGD sa sedištem u Srbiji moraju biti registrovane u skladu sa Zakonom o udruženjima ili Zakonom o fondacijama i zadužbinama.

Podnosioci prijava su OGD koje baštine vrednosti demokratičnosti, ljudskih prava, transparentnosti, inkluzije, rodne ravnopravnosti, nenasilja, otvorenosti i pristupačnosti.

Takođe, podnosioci prijava su OGD čiji razvojni principi uključuju neposredan rad sa građanima i njihovo uključivanje, strateško planiranje, zasnovani su na ljudskim pravima, motivaciji i posvećenosti rukovodstva razvoju na lokalnom nivou, usmereni su na rezultate i održivost.

Detaljne kriterijume za učešće, kao i druge informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje prijava za institucionalne grantove za organizacije građanskog društva, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.

Kako se prijaviti?

U želji da olakšamo i pojednostavimo postupak podnošenja prijava, odlučili smo da ovaj proces sprovedemo elektronski.

Na internet stranici act.civicatalyst.org možete podneti prijavu za institucionalni grant.

U pisanom Uputstvu koje se nalazi u priloženom paketu dokumenata, kao i na gorenavedenoj internet stranici pronaći ćete sve najčešće nedoumice i njihova rešenja kada je u pitanju podnošenje prijave za institucionalni grant.

Možete takođe pogledati i video upustvo za prijavljivanje.

Rok za prijavu je 13. maj 2020. godine u 23 sata i 59 minuta.

Informativna sesija

U cilju prilagođavanja aktuelnoj situaciji, informativna sesija o pozivu u online formatu biće održana 9. aprila 2020. godine u 13 časova, sa ciljem da se OGD približi ACT program i ovaj Poziv. Tokom informativne sesije svi učesnici će imati priliku da uživo postavljaju pitanja i dobiju odgovore od članova ACT tima. Ova sesija će biti snimljena i postavljena na naš sajt.

Prezentaciju sa Informativne sesije održane 09.04.2020. godine možete pogledati ovde. 

Pogledajte i video snimak kompletne Informativne sesije.

Pitanja i odgovori

Dodatna pojašnjenja u vezi sa Pozivom i postupkom podnošenja prijava možete dobiti postavljanjem pitanja isključivo elektronskim putem na adresu info@act.org.rs najkasnije do ponedeljka, 4. maja 2020. godine sa naznakom “Poziv za dodelu institucionalnih grantova”. ACT Tim će odgovoriti na sva postavljena pitanja do 11. maja 2020. godine u okviru dokumenta Pitanja i odgovori, koji će se ažurirati svakog petka na ACT internet stranici.

Za sva dodatna tehnička pitanja koja se odnose na elektronsko podnošenje prijava pišite na support@civicatalyst.org

Napomena – U svetlu novonastale situacije i usled nemogućnosti da predvidimo dalji razvoj događaja u vezi sa širenjem  kovida 19 (COVID-19), ostavljamo mogućnost da predviđeni rokovi za prijavljivanje, selekciju, trajanje finansijske podrške i izgradnje kapaciteta budu promenjeni u skladu sa izmenjenim okolnostima u datom trenutku.

Preuzmite dokumentacijuPRIJAVITE SE