Strateško planiranje zagovarčke akcije “Koliki je moj deo”

Proteklog vikenda, 15 inicijativa i organizacija se okupilo u Beloj Crkvi kako bi radilo na kreiranju zagovaračke akcije za ukidanje rodno zasnovane nepravde u imovinskim odnosima. Okupljanje je pokrenula organizacija Žensko udruženje kolubarskog okruga kao nastavak kampanje “Koliki je moj deo?”.
Okupljene organizacije su: Fenomena – Moć promene Forum žena Prijepolja Bečejsko Udruženje Mladih  Gender knowledge hub,IRIDA Centar za edukaciju, inkluziju i razvoj zajednice “Uspon” Valjevo Mame Su Zakon A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava JUKOM Komitet pravnika za ljudska prava Zrenjaninski edukativni centar, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom “BaziMili” Lajkovac Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac Žensko udruženje kolubarskog okruga.
Ovu inicijativu podržala je Švajcarska vlada kroz Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT, Resurs centar Građanskih inicijativa, RŽF i UN Women

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.