Stručni razgovori u Novom Sadu

Predstavnici ACT tima prisustvovali su stručnom razgovoru koji se održao u prostorijama Javnog preduzeća „Urbanizam” iz Novog Sada između predstavnika upravo ovog preduzeća i udruženja građana „Centar za razvoj demokratskog društva – Europolis” iz Novog Sada.

Udruženje “Europolis” kroz svoj projekat koji je podržan kroz AKT projekat radi na većoj informisanosti građana o temi prostornog planiranja ali i zagovara kod donosilaca odluka za veću transparentnost, veću otvorenost i dostupnost kako informacija tako i predstavnika lokalnih donosioca odluka koji se bave temom urbanizma.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.