prva

Švajcarska izdvaja 4.8 miliona evra za inicijative građana – TV Prva

Ivana Ćirković, nacionalna tim liderka projekta ACT, najavljuje projekat Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji će pružiti podršku organizacijama građanskog društva u Srbiji.

TV Prva – Jutro sa Jovanom i Srđanom

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.