Švajcarska izdvaja 4,8 miliona evra za podršku građanskom društvu u Srbiji – Jutarnji program RTS1

Jens Engeli i Ivana Ćirković iz Helvetasa najavljuju novi projekat Vlade Švajcarske za podršku razvoju organizacijama građanskog društva „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.