post-event

Švajcarska vlada pokreće novi projekat ACT za podršku organizacijama građanskog društva u Srbiji

Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), opredelila je sredstva u ukupnom iznosu od 5,3 miliona švajcarskih franaka za realizaciju programa „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“. U naredne četiri godine oko 100 organizacija građanskog društva dobiće podršku za bolje povezivanje sa građanima, za povećanje građanskog aktivizma, za unapređenje saradnje sa lokalnim samouprava radi poboljšanja javnih usluga, za veće umrežavanje i efiksanije delovanje organizacija građanskog društva i dr.

Pozivamo vas da prisustvujete predstavljanju projekta ACT 17. decembra 2019. godine

od 10:30 – 15:00 časova u Kući aktivizma (Dobračina 55, Beograd).

Cilj projekta ACT je aktivno građansko društvo, u kome građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

ACT ima tri komponente kroz koje će pružiti podršku civilnom društvu, pri čemu će fokus biti na organizacijama na lokalnom nivou. Podrška će se pružati kroz različite šeme grantova i razvoj kapaciteta organizacija sa fokusom na:

  1. izgradnju i jačanje veza OGD sa građanima, jačanje kapaciteta OGD za javno zagovaranje i bolje formulisanje potreba građana i jačanje kapaciteta za pružanje usluga u lokalnoj zajednici; 
  2. razmenu znanja i iskustava OGD, kao i uspostavljanje saradnje, kroz različite mreže OGD u cilju povećanja uticaja u procesu donošenja odluka za dobrobit građana;
  3. saradnju OGD i lokalnih samouprava u cilju pružanja boljih usluga građanima.

ACT će tokom naredne godine održati info dane širom Srbije na kojima će detaljno predstaviti buduće aktivnosti projekta i program dodele grantova.

Program „Za aktivno građansko društvo zajedno – ACT“ zajednički sprovode švajcarska organizacija Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative iz Beograda. 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.