Tender za pružanje foto i video usluga

Predstavništvo Helvetas Swiss Intercooperation SRB u Republici Srbiji poziva zainteresovane da dostave ponudu za pružanje foto i video usluga za period mart 2024 – decembar 2024. godine uz mogućnost produžetka. Javni poziv otvoren je za potrebe projekta Zajedno za aktivno građansko društvo ACT, a koji finansira Vlada Švajcarske.

Predmet javnog poziva ukljuluje pružanje sledećih usluga:

  • Produkcija uspešnih priča organizacija civilnog društva – po priči
  • Fotografisanje terenskih poseta – po danu
  • Video i foto produkcija većih AKT događaja (konferencija) – po događaju
  • Promotivni videi o AKT projektu – po videu
  • Fotografisanje zaposlenih za sajt – po danu fotografisanja

Rok za dostavljanje ponuda je sreda, 21. februar 2024. godine do 16 časova.

 

Link ka tenderskoj dokumentaciji

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.