Tender za štampu i izradu promo materijala

Predstavništvo Helvetas objavljuje poziv za nabavku promo materijala za projekat koji finansira Vlada Švajcarske i koji se sprovodi u Srbiji: Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT Faza 2.

Pozivamo zainteresovane kompanije koje se bave izradom i štampom promo materijala da nam do 23.02.2024. godine do 16h pošalju svoje ponude.

Detalje tehničke i finansijske ponude možete pronaći u dokumentu ispod.

link ka tenderskoj dokumentaciji

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.