Terenska poseta neformalnoj grupi Eko Karma u Čantaviru

Posetili smo juče naše grantiste neformalnu grupu “Eko karma” iz Čantavira kod Subotice koja uspešno sprovodi ekološki projekat “Ekološki bumerang – Sadašnji postupci će nam se vratiti u budućnosti”. Sa strane AKT-a, prisustvovali su Marko Rakić, zadužen za programske aktivnosti i Miloš Bajić, zadužen za finansije. Sa strane “Eko karme” prisustvovali su aktivisti i aktivistkinja Nataša Cvrlja, Norbert Cirok i Arpad Božik. Sastanak se sastojao iz radnog dela, pregleda projektne dokumentacije, zatim obilazak lokacija na kojima su se sprovodile projektne aktivnosti.

Predstavnici “Eko karme” upoznali su nas sa aktivnostima tokom realizacije projekta. Jedna od aktivnosti u okviru projekta je čišćenje rečice Čik. Ova akcija je dovela do znatnih pozitivnih promena, prva što okolina rečice izgleda bolje, druga što su zajedno sa meštanima radili na tome da životna sredina bude lepša i zdravija za život. Dalje, veliki odaziv građana i građanki Čantavira je uticao da javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” (konkretno službe za održavanje i upravljanje hidrosistemom Dunav-Tisa-Dunav) koje je inače zaduženo za održavanje da radi svoj posao, da poseku trsku koja im je onemogućavala pristup prilikom čišćenja. Kao što je navedeno, oni su na održanoj akciji čišćenja uspeli da mobilišu veliki broj ljudi iz svog mesta, čak osamdeset. Oni su takođe ostvarili saradnju sa Osnovnom školom “Janjoš Hunjadi” i pozvali đake da učestvuju u akciji čišćenja.

Sledeća akcija koju ova grupa planira u narednom periodu odvijaće se ovog vikenda na pijaci kada će deliti višekratne eko vrećice, kako bi se koristile umesto plastičnih kesa. Tom prilikom će postaviti paviljon kao tačku okupljanja za deljenje eko vrećica i komunikaciju sa građanima.

Predstavnici “Eko karme” su tokom sastanka istakli da im je AKT grant značio u izgradnji kapaciteta, dodatnom povezivanju sa zajednicom (građani ustaljenom dinamikom donose svoj otpad u prostorije “Eko karme” gde se radi separacija) i formalnom registrovanju organizacije u narednom periodu.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.