TERNIPE Pirot uspešna priča

Predstavnici Ternipe-a (na romskom znači mladost), u okviru granta – javno zagovaranje na lokalnom nivou sa ciljem da se u Piroti usvoji Strategija za mlade i obezbedi finansiranje aktivnosti za mlade u periodu od 2023 – 2028. Silvija Nešić vođa projekta, upoznala nas je sa najznačajnijim postignućima.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.