Trening javnih politika i komunikacija za mreže

Juče u Ziri je završen trodnevni trening za organizacije podržane u okviru poziva “Javno zagovaranje mreža”, koji se bavio javnim politikama i komunikacijama. Učesnici su tokom tri dana prošli radionicu pisanja sažetog predloga javne politike, komunikacije sa donosiocima odluka, građanima i medijima. U dinamičnom okruženju koje je pratilo praktičan rad brušenja inicijativa podržanih organizacija, trener Igor Jojkić je preneo svoje znanje i konkretne savete kada je u pitanju kreiranje “polisi pejper”-a i komuniciranje zagovaračkih inicijativa.

Učesnici treninga bili su predstavnici mreža: Biciklisticka unija Srbije, Zdravo pravo, Primeni, prati, promeni, Krug podrške, Platforma organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Unija srednjoškolaca Srbije, Norbs-a, Inicijativa za vazduh po meri građana, Koalicija za razvoj solidarne ekonomije i Koalicija protiv korupcije u životnoj sredini.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.