U poseti grantistima u Nišu, Leskovcu i Beogradu

Predstavnici AKT-a su tokom trodnevne terenske posete posetili nekoliko organizacija građanskog društva u Srbiji koje su dobile podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo –AKT“. Poseta je organizovana kao deo redovnih aktvnosti AKT-ovaca i podrazumevala je konsultacije sa predstavnicima podržanih organizacija o svim apsektima sprovođenja projekata, potencijalnim izazovima, kao i sveukupnim iskustvima koje su udruženja stekla kroz dobijene grantove.

Tokom tri dana naše kolege posetile su Nacionalnu koaliciju za decentralizaciju (NKD) koja sprovodi projekat „Naše mesto u Srbiji”. NKD je formalna mreža od 13 lokalnih organizacija iz 10 gradova centralne i jugoistočne Srbije, koja je usmerena na decentralizaciju i uravnoteženi regionalni razvoj, decentralizovanu izgradnju kapaciteta civilnog društva, izbornoj reformu i proces evropskih integracija. Ova mreža podržana je kroz grant šemu “Javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva”.

U Nišu je organzovana poseta i organizaciji Media i reform centar Niš, koja je podržana kroz grant šemu “Partnerske inicijative” koja podržava zajedničke projekte organizacija i jedinica lokalnih samouprava. Media i reform centar Niš sprovodi projekat „Javne rasprave za javne poslove i dobre odluke – gradimo Otvorenu upravu kroz izgradnju poverenja i učešće građana”.

predstavnici AKT-a sastali su se i sa predstavnicima udruženja Tim 42, koje je već dva puta podržano kroz grant šemu “Javno zagovaranje na lokalnom nivou”. Tokom 2021. godine ova organizacija je sprovela projekat koji se bavio zaštitom prava pacijenata a od 1. marta 2022. započela je sa sprovođenjem projekta “Leskovac po meri mladih”

Tokom ova tri dana AKT-ovci su se sastali i sa predstavnicima dva udruženja koja su dobila institucionalni grant. U pitanju su Polekol, organizacija koja je usmerena na zaštitu životne sredine, prevashovno na pitanje vodnih resursa i prava na zdravu pijaću vodu, kao i udruženje Da se zna, koje se bavi zaštitom ljudskih prava, sa glavnim fokusom na mapiranje i dokumentovanje protivpravnog postupanja nad LGBT+ osobama u Republici Srbiji.

https://www.youtube.com/watch?v=pcGziKiirQE&t=8s

AKT tim posetio je i Mrežu žene 45+ koja je korisnica granta u okviru šeme “Javno zagovaranje mreža organizacija građanskog društva” za projekat „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.