Urodnjavanje javnih politika

Užički centar za ljudska prava i demokratiju dobitnik je granta u okviru prvog poziva grant šeme “Javno zagovaranje na lokalnom nivou”. Projekat pod nazivom „Rodno odgovorna lokalna zajednica“ koji je sproveden na teritoriji grada Užica, trajao je godinu dana i imao je za cilj osnivanje Tima za rodno odgovorno budžetiranje od pet članova. Celokupan zagovarački i konsultativni proces vodio je tim Užičkog centra i cilj projekta je ostvaren.

O tome kako je tekao projekat, šta su naučene lekcije i zbog čega je urodnavanje javnih politika važno za unapređenje života građana pogledajte u video prilogu.

Rodno odgovorna lokalna zajednica

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.