Uspešan završetak projekata u okviru Kovid grant šeme

Juče smo smo proslavili rezultate uspešno završenih projekata u okviru Kovid grant šeme u Vrnjačkoj banji. Projekti su realizovani tokom i nakon pandemije, a imali su za cilj da obezbede informacije od javnog značaja, zagovaraju izmene propisa i pomognu građanima da što bezbolnije prevaziđu ovaj težak period i izbore se za svoja prava. Tokom prethodne dve godine u okviru dve grant šeme, podržano je 23 projekta iz cele Srbije.

Prisutnima su se obratile Biljana Đusić Radmilović ispred SDC-a, Snežana Mišić Mihajlović ispred AKT projekta i Helvetasa i Katarina Đukić ispred Građanskih inicijativa. One su podsetile na najznačajnije rezultate, važnost umrežavanja i saradnje u okviru AKT zajednice. Istaknuto je da je tokom realizacije prve Kovid grant šeme 2021. koja se ticala monitoringa rada institucija, zagovaranja i informisanja prvi put u okviru Act-a bili uključeni mediji pored organizacija civilnog društva, a da je ukupno 197.638 građana/ki imalo korist od aktivnosti na ovim projektima, dok je obuhvat građana do kojih je stigla informacija koju su plasirali dostigao 2. miliona. U okviru druge Covid podrške 2022 koja se tiče zagovaranja, broj osoba koje su imale korist od zagovaračkih inicijativa dostigao je broj 228.742. Tokom uvodnih obraćanja izdvojen je predlog Zakona o hitnoj pomoći koji je skupštinskoj procedure i koji ukoliko bude usvojen imaće uticaj na živote svih građana i građanki Republike Srbije. Dakle, projekat “Pravo na život Meri” je od lokalne inicijative dostigao nacionalne okvire i bio predmet diskusije nakon uvodnih obraćanja kao primer dobre prakse kako jedna zagovaračka inicijativa treba da teče.

Takođe ovom prilikom predstavljena je Mreža za zaštitu mentalnog zdravlja koja je prositekla iz ovih aktivnosti.

Neki od najznačajnijih kumulativnih rezultata su:
– Putem onlajn savetovališta 500 osoba je dobilo psihološku podršku.
– Urađene su preporuke za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja građana tokom pandemije.
– Objavljeno je 225 medijskih sadržaja o pandemiji.
– Pokrenuto je 11 zagovaračkih inicijativa.
– Sprovedeno je istraživanje Javnost na daljinu / Demokratija u krizi, Analiza planiranja procedure u periodu pandemije.
– Pored toga urađeno je drugih 15 analiza, istraživanja i anketa.
– Urađene su 4 obuke za nastavnike u 23 škole.
– Emitovano je ukupno 44 radio formata u formi podkasta.
– Poslato je ukupno 247 zahteva za pristup informacijama od javnog značaja zdravstvenim ustanovama
– U martu 2021, udruženje „Ujedinjeni protiv kovida“ pokrenulo je kampanju „Vakcinišite se“. Ova kampanja je bila povod i za druge organizacije građanskog društva i predstavnici medija da se okupe.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.