Uspešna priča – pomoć deci sa autizmom Bazi Mili, Lajkovac

Predstavnice Bazi Milija, Milica Nikolić i Žaklina Molerović, u ovom videu istakle su značaj podrške AKT programa koji je predstavljao “vetar u leđa” ili “odskočnu dasku” u pokretanju njihovog Centra, velikoj podršci zajednice i pružanju neophodne podrške deci sa autizmom u vidu prilagođenog programa. Po njihovim rečima, ovo je tek početak aktivnosti i one osnažene nastavljaju svoj dalji rad…Pogledajte video

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.