Uspešno realizovano osam projekata javnog zagovaranja na lokalnom nivou

Svečanošću održanom u beogradskom Kulturnom centru GRAD  obeležen je završetak grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom niovu“.

Odobreni projekti bili su usmereni na aktivno javno zagovaranje na lokalu u cilju unapređenja života građana u lokalnim zajednicama i većeg unapređenja građanskog učešća u donošenju odluka na lokalnom nivou. Podržani projekti bavili su se najrazličitijim temama – problemima mentalnog zdravlja, rodno odgovornog budžetiranja, stambene odnosno građevinske politike, jačanjem đačkih parlamenata, pitanjem javnog prevoza, budžetiranjem mesnih zajednica u seoskim sredinama i socijalnom zaštitom. Podržani projekti sprovodili su se tokom prethodnih godinu dana na teritoriji šest gradova – u Leskovcu, Nišu, Beogradu, Kraljevu, Novom Sadu i Užicu. 

Grantove za sprovođenje projekata dobili su Užički centar za ljudska prava i demokratiju, TIM 42 iz Leskovca, udruženje Roditelj iz Beograda, Komšije sa Dorćola, niška PROTECTA, kraljevački Evropski pokret u  Srbiji, novosadski Europolis i beogradsko udruženje Prostor.  

Učesnicima skupa obratile su se Biljana Đušić Radmilović, programska menadžerka za dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju, Gorana  Radovanović, nacionalna tim liderka AKT projekta i Marija Vujković, koordinatorka na Programu za razvoj civilnog društva i građansku participaciju  Građanskih inicijativa.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.