Valjevska posla informišu lokalnu zajednicu o aktivnostima koalicije Zdravo pravo

Jelena Stanković, koodinatorka neformalne mreže “Zdravo pravo” navodi u svojoj izjavi šta šta građani i građanke mogu da očekuju nakon 12 meseci realizacije ovog projekta: “Jedan od ključnih rezultata našeg projekta biće izrada i publikovanje vodiča kroz procedure za ostvarivanje prava na refundaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije“.

https://www.valjevskaposla.info/koraci-za-zdravstvo-po-meri-pacijenta/

Foto: ACT projekat

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.