Većina građana je zainteresovana za pitanje otpada i njegovog upravljanja

U najnovijem broju EKO LISTA objavljen je prilog u kojem se navodi da su uz podršku AKT projekta u okviru granta Javno zagovaranje mreža “stvorene veće mogućnosti da glavnom ekološkom problemu u Srbiji – upravljanju komunalnim otpadom (UKO), možemo pristupiti analitički i sagledati ga u pravcu predlaganja institucionalnog – sistemskog rešenja.”

Foto: printscreen

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.