Vojvodina uživo javlja

Udruženje vlasnika privatnih šuma Bor nastavlja sa informisanjem javnosti i projektu podržanom od švajcarskog AKT-a.

Švajcarska pomoć za očuvanje srpskih šuma

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.