Vojvođanski mediji o ACT grantu u Sremskoj Mitrovici

Kako se navodi u saopštenju a koje prenose mediji, u prostorijama Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici održaće se u četvrtak 14. jula, u 11 časova, radionica sa temom „Modeli i perspektive upravljanja otpadom u gradu Sremska Mitrovica“. Radionica se sprovodi u okviru projekta ODRŽIVI RAZVOJ ZA SVE-PLATFORMA ZA LOKALNI DIJALOG.

https://vojvodjanski.com/gradskamtv/drustvo/2022/07/11/budi-i-ti-deo-radionice-o-perspektivi-upravljanja-otpadom

https://vojvodjanski.com/gradskamtv/drustvo/2022/07/11/budi-i-ti-deo-radionice-o-perspektivi-upravljanja-otpadom

https://www.ozon.rs/vesti/2022/radionica-o-perspektivi-upravljanja-otpadom/

 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.