Za Kovid-19 urgentnu podršku prijavljeno je 78 projekata

Beograd, 22. decembar 2020. godine – Završen je Poziv za dodelu grantova za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom Kovid-19 na koji se ukupno prijavilo 78 aplikanata, od toga 67 organizacija građanskog društva, 8 medija i 3 neformalne grupe građana.

Grantom će biti podržano do 15 predloga projekata, koji će trajati između 6 i 12 meseci uz pojedinačnu finansijsku podršku do 1.800.000,00 dinara.

Cilj ovog poziva je da organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom Kovid-19 kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija.

Odabrani projekti organizacija, medija i neformalnih grupa građana će doprineti većem poštovanju prava i informisanju građana, kao i većoj transparentnosti institucija u vezi sa boljom reakcijom i ublažavanjem posledica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Odabrani projekti će biti utemeljeni na jakoj vezi sa građanima, predstavljaće glas zajednice u kojima deluju i probleme građana iznositi pred donosioce odluka.

Osim finansijske podrške, odabranim organizacijama, medijima i neformalnim grupama biće obezbeđena mentorska podrška u oblastima uključivanja građana, umrežavanja i zagovaračkih aktivnosti kako bi se što bolje ispunile potrebe građana i čuo njihov glas.

Rezultati Poziva biće objavljeni do kraja godine na sajtu i društvenim mrežama AST projekta.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.