Zapošljavamo finansijskog/u savetnika/cu za grantove

Proširujemo tim ACT projekta i tražimo finansijsku/og savetnicu/ka za grantove.

Tražimo osobu koja će sarađivati u oblasti finansija sa organizacijama građanskog društva koje budu dobitnice grantova u okviru ACT projekta.

Oglas smo objavili na engleskom jeziku s obzirom da je ACT projekat Vlade Švajcarske i da se interna komunikacija odvija na engleskom jeziku, a tekst oglasa možete pogledati ovde.

Rok za prijavu je 29. jul 2020. godine 

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.