Zapošljavamo savetnika/cu za komunikacije

Proširujemo tim AKT projekta i tražimo savetnicu/ka za komunikacije.

Tražimo osobu koja će u saradnji sa ACT timom sprovoditi eksternu i internu komunikacionu strategiju, sa naglaskom na PR aktivnosti i izgradnju odnosa sa medijima.

Ugovor je na 60% radnog vremena, na godinu dana, sa mogućnošću produženja.

Oglas smo objavili na engleskom jeziku s obzirom da je ACT projekat Vlade Švajcarske i da se interna komunikacija odvija na engleskom jeziku, a tekst oglasa možete pogledati ovde.

Rok za prijavu je 4. septembar 2020. godine.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.