Zaštita prava obolelih od retkih bolesti u doba pandemije COVID-19

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije (NORBS) dobitnik je granta u okviru grant šeme Grantovi za urgentnu podršku za monitoring rada institucija, zagovaranje i informisanje građana u vezi sa pandemijom COVID-19.

U okviru ove grant šeme pored NORBS-a grant je dobilo još 15 organizacija građanskog društva. Cilj poziva bio je da organizacije građanskog društva, mediji i neformalne grupe uključuju građane u aktivnosti u vezi sa pandemijom Covid-19, kroz zagovaračke aktivnosti, pristup informacijama i informisanje građana, kao i praćenje rada institucija. Projekat je sproveden u saradnji sa Pravnim skenerom. O projektu, njegovim izazovima i rezultatima kao i svim iskustvima za organizaciju koje je doneo ovaj projekat razgovarali smo sa Stefanom Živkovićem iz NORBS-a i Marinom Mijatović iz Pravnog skenera.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.