Zaštita prava pacijenata je pitanje od nacionalnog značaja

Udruženje građana Tim 42 iz Leskovca dobitnik je granta u okviru prvog poziva grant šeme „Javno zagovaranje na lokalnom nivou“ za projekat „Unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu“.

U toku godinu dana koliko je projekat trajao Tim 42 uspeo je da kroz brojne projektne aktivnosti, intenzivnu medijsku kampanju, inovativna rešenja zagovaranja i konsultacije sa svim institucijama koje u u svom delokrugu rada imaju pitanje zaštite prava pacijenata da zainteresuju i temeljno informišu građane o njihovim pravima u oblasti zdravstvene zaštite.

U video prilogu razogvarali smo sa akterima projekta o njihovom iskustvu i planovima za podizanje ove teme sa lokalnog na nacionalni nivo.

Unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.