Zatvoren poziv za grant šemu “Javno zagovaranje mreža 2022”

U petak, 18. februara AKT projekat je zatvorio javni poziv za podnošenje predloga projekata za grant šemu “Javno zagovaranje mreža 2022”. Poziv je bio otvoren mesec dana i do isteka roka pristiglo je ukupno 45 projektnih predloga. Tokom trajanja poziva stiglo je 29 pitanja koje su zainteresovane mreže organizacija poslale AKT timu u cilju dodatnih informacija tokom otvorenog poziva. Trenutno je u toku proces odabira najboljih projekata i rezultati svih faza selekcije će biti objavljeni prema dinamici koja je predstavljena u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.