Zatvoren poziv za zagovaračke inicijative u cilju ublažavanja posledica pandemije Covid -19

U četvrtak, 24. februara AKT projekat je zatvorio javni poziv za podnošenje predloga projekata za za zagovaračke inicijative u cilju ublažavanja posledica pandemije Covid-19. Poziv je bio otvoren mesec dana, od 24. januara i do isteka roka pristigao je ukupno 21 predlog projekta. Trenutno je u toku proces odabira najboljih projekata i rezultati svih faza selekcije će biti objavljeni prema dinamici koja je predstavljena u Smernicama za podnosioce predloga projekata.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.