Završena dvogodišnja institucionalna podrška

Danas je u prostoru Miljenko Dereta, obeležen završetak dvogodišnje institucionalne podrške za 30 organizacija u 20 gradova i opština širom Srbije koje je podržala Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) kroz projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – AKT“.

Cilj ove podrške je bio institucionalni i organizacioni rast i razvoj podržanih organizacija, edukacija zaposlenih, kao i mentorska ekpertiza koja im je pružana. Podržane organizacije su ostvarile odlične rezultate kroz kreiranje velikog broja strateških dokumenata, pružanje usluga i vođenje zagovaračkih inicijativa kroz koje je mobilisano više od 137.929 građana i građanki.

Ovim povodom su se okupili predstavnici organizacija, njihovi mentori, partneri i saradnici. U svečanom delu obratio se šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske Rihard Koli, internacionalna tim liderka AKT projekta Snežana Mišić, izvršna direktorka udruženja Građanske inicijative Maja Stojanović i predstavnica mentora podržanih organizacija Zorica Rašković.

Govoreći o rezultatima podržanih organizacija, Rihard Koli je rekao: „Svi vi iz svih 30 organizacija, uspeli ste da kroz različite aktivnosti mobilišete preko 100.000 ljudi, a sličan broj ljudi je imao koristi od usluga i inicijativa vaših organizacija.“

“Kao rezultat zagovaračke inicijative Ženskog udruženja kolubarskog okruga, opština Osečina je usvojila akcioni plan socijalne inkluzije Roma, a Lazarevac je uveo besplatne preglede za žene bez zdravstvenog osiguranja. Zahvaljujući inicijativi udruženja Okular, opština Ćićevac je po prvi put formirala Savet za mlade, dok je Somborski edukativni centar uspešno inicirao usvajanje Akcionog plana za mlade u Somboru.”, rekao je Koli i dodao da Švajcarska ostaje pouzdan partner građanskom društvu u Srbiji.

Internacionalna tim lideraka AKT projekta, Snežana Mišić rekla je da da je ova grant šema pokrenuta sa namerom da se pojača delovanje organizacija na lokalu i pokrene dijalog sa građanima, organizacija i donosiocima odluka. Ona je istakla da je AKT jedan od prvih koji su posle dugog niza godina prepoznao značaj insitucionalne podrške organizacijama i to svakako ostaje jedan od prioriteta za naredni period.

Direktorka Građanskih inicijativa Maja Stojanović kazala je da su organizacije podržane kroz AKT projekat “svojim rezultatima pokazale da se radom i zalaganjem društvo pomera napred”.

“Svesni smo da je situacija u društvu danas teška – i za građansko društvo, i za vladavinu prava, i za demokratizaciju. Međutum, umesto da kritikujemo društvo u kojem jesmo, hajde da zajedno nalazimo snagu i energiju da se izborimo sa opštom apatijom. To je najvažniji zadatak pred nama – da nas ljudi vide na terenu i da im damo želju za aktivizmom zarad bolje budućnosti za sve”, poručila je Stojanović.

Institucionalnu podršku dobile su sledeće organizacije: Asocijacija Duga, Bečejsko udruženje mladih, Centar za obrazovanje i kulturu Sonta, Centar za ženske studije, Da se zna, Društvo za razvoj kreativnosti, Edukativni centar Kruševac, Ekološki centar Stanište, Ekološki pokret Vrbasa, Evo ruka, FemPlatz, Fenomena, Fondacija Iskorak, Fondacija za mlade Obrenovca, Forum civilne akcije Forca, Inženjeri zaštite životne sredine, Ko gradi grad, Libero, Okular, Omladinski centar CK13, Patrija, Podrinjski antikorupcijski tim, Polekol, Prijatelji dece Srbije, Pro.Tok21, Somborski edukativni centar, SOS ženski centar, Šansa za roditeljstvo, Unija srednjoškolaca Srbije, Žensko udruženje kolubarskog okruga ŽUKO.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.