Završni događaj za podržane projekte u okviru poziva Jačanje lokalnih zajednica

Prošlog petka u Lava Novoj, organizovali smo završni događaj za organizacije građanskog društva i jednu neformalnu grupu, podržane u okviru grant šeme Jačanje lokalnih zajednica.

Tom prilikom smo prikazili uspešne priče iz Bora, Novog Sada, Seleuša, sa Vlasine, iz Lajkovca i Čantavira i dodeli zahvalnice aktivistima i aktivitskinjama za uspešno realizovane projekte.

Poziv je bio namenjen svima onima koje će uz aktivnu podršku i učešće građana kreirati inicijative i akcije usmerene na rešavanje nekog problema od javnog interesa u svojim lokalnim zajednicama.

Za ovaj poziv, AKT tim je primio 64 predloga projekta što znači da je tek svaki deseti projekat podržan. Iako nije bilo originalno planirano, bitno je napomenuti da je svaki od podržanih grantista ostvario ne samo uticaj u lokalnoj zajednici već i na donosioce odluka što je za svaku pohvalu uzimajući limitirajuće faktore kao što su vreme i veličina donacije.

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.