Zlatar info i Užička republika press javlja o aktivostima Udruženja vlasnika privatnih šuma „Bor“

Udruženje vlasnika privatnih šuma Bor izdalo je saopštenje u kome informiše javnost o namenksim sredstvima za šume u Zlatiborskom okrugu. Portal Zlatr info prenosi saopštenje u celini.

https://zlatarinfo.rs/vest/4516/13-miliona-dinara-za-sume-ostaje-neiskorisceno 

13 miliona dinara namenjenih šumama u Zlatiborskom okrugu ostaje neiskorišče

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.