Zlatiborske i Varoške novine o projektu „Na klik do čistijeg grada“

https://www.zlatiborske.rs/od-sada-moguca-i-elektronska-prijava-komunalnih-problema/ 

http://www.varoske.net/vesti/1772/od-sada-moguca-i-elektronska-prijava-komunalnikh-problema

FOTO: print skrin sa portala Zlatiborske novine

IZGRADNJA KAPACITETA OGD

AKT podrška omogućava OGD da delotvorno javno zagovaraju i pružaju građanima kvalitetne usluge, koje odgovaraju njihovim potrebama. Program obuka i mentorski program su prilagođeni pojedinačnim potrebama organizacija za razvoj i jačanje unutrašnjih organizacijskih i ljudskih kapaciteta OGD.