Српско удружење за Алцхајмерову болест

Град
Београд
ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА
03/2022
КРАЈ ПРОЈЕКТА
02/2023
СТАТУС ПРОЈЕКТА
Завршен

Српско удружење за Алцхајмерову болест спроводи у оквиру грант шеме Јавно заговарање на локалном нивоу пројекат под називом Сети се човека – Заједно до реализације права оболелих од деменције на дневни боравак у Београду. Дневни центри за оболеле од деменције са саветовалиштима за њихове неформалне неговатеље су неопходни – Београд то може и мора да обезбеди.

СУАБ

ПРАВЦИ ДЕЛОВАЊА: